Türkiye wil het komende tijdperk leidend zijn, zegt Erdoğan

Türkiye wil het komende tijdperk leidend zijn, zegt Erdoğan

President Recep Tayyip Erdoğan heeft de ambities van Türkiye geschetst om in het komende tijdperk een leidende natie te worden.

“In deze periode waarin de voetstappen van een nieuw tijdperk sterker beginnen te resoneren”, baseert Türkiye zijn plannen op het worden van een van de leidende landen in het toekomstige tijdperk, zei hij tijdens zijn toespraak op het 10e World Turkish Business Council Congress gehouden in het Haliç Congrescentrum in Istanbul op 15 september.

Erdoğan reflecteerde op cruciale momenten in de menselijke geschiedenis en benadrukte hoe gebeurtenissen zoals de wereldoorlogen samenlevingen en naties hadden hervormd en dienden als hoekstenen voor belangrijke historische transformaties, waaronder de Franse Revolutie.

De president voerde aan dat de mondiale status quo die na deze oorlogen was ontstaan, niet langer houdbaar was.

Erdoğan onderstreepte het belang van eenheid en samenwerking tussen Turkse naties en benadrukte het potentieel voor collectieve actie om hun gewenste positie in de evoluerende wereldorde veilig te stellen. Hij bracht zijn overtuiging over dat een gezamenlijke aanpak deze landen in staat zou stellen effectief het hoofd te bieden aan de uitdagingen van het opkomende tijdperk.

“De Turkse wereld ervaart een nieuw ontwaken, met haar inzet voor innovatie, veerkrachtig sociaal weefsel en vooruitstrevende instellingen”, aldus Erdoğan.

Naast zijn oproep tot samenwerking tussen de Turkse staten drong Erdoğan ook aan op eenheid binnen de Turkse diaspora. Hij benadrukte de voortdurende inspanningen om de culturele, historische, economische, sociale en politieke banden tussen Turkse gemeenschappen over de hele wereld te versterken, met als doel een nieuw tijdperk in te luiden, zowel in Türkiye als binnen de diaspora.

Erdoğan erkende de noodzaak van verbetering van de politieke invloed van de diaspora en uitte zijn vastberadenheid om historische verdeeldheid en uitdagingen te overwinnen. Hij riep op tot een verenigde Turkse wereld waarin ‘eeuwenoude verdeeldheid en pijn kunnen worden opgeheven’, waardoor de solidariteit tussen alle leden van de Turkse gemeenschap wordt bevorderd.

“We zijn getuige geweest van zwakkere diaspora’s die een grotere politieke kracht bereikten dan wij. Het veld leeg laten is een uitnodiging voor verschillende ontwrichtende elementen, van terroristische organisaties tot externe invloeden”, merkte Erdoğan op.

Erdoğan richtte zijn aandacht op de economie en uitte zijn optimisme over de vooruitgang.

“We gaan door een periode waarin we de problemen in de Turkse economie stap voor stap achter ons laten. Elke afstand die we nemen om ons land te laten groeien door middel van investeringen, werkgelegenheid, export, productie en overschotten op de lopende rekening is een nieuwe adem voor onze zakenwereld”, zei hij.