Türkiye gaat verklaring afleggen voor het Internationaal Gerechtshof over Israël

Türkiye gaat verklaring afleggen voor het Internationaal Gerechtshof over Israël

Türkiye is een van de 52 landen die eind februari tijdens de hoorzitting van het Internationaal Gerechtshof (ICJ) een mondelinge verklaring zullen afleggen over de juridische gevolgen van de praktijken van Israël in Palestijnse gebieden, zo blijkt uit een verklaring van het Hooggerechtshof van de VN.

Naast 52 andere landen zullen de Arabische Liga, de Organisatie voor Islamitische Samenwerking (OIC) en de Afrikaanse Unie tussen 19 en 26 februari elk 30 minuten durende mondelinge presentaties geven. De verklaring van de Turkse delegatie is gepland voor 26 februari.

In een resolutie van 30 december 2022 verzocht de Algemene Vergadering van de VN het Internationaal Gerechtshof om haar mening te uiten over de juridische gevolgen van Israëls optreden sinds de oorlog van 1967, waarbij de Palestijnen met name het recht op zelfbeschikking werd ontzegd.

Het advies van het Internationaal Gerechtshof heeft, los van de zaak van Zuid-Afrika tegen Israël wegens schending van de Genocideconventie, uitsluitend betrekking op de juridische verantwoordelijkheid van Israëls bezetting van Palestina, waarbij een controversieel geschil tussen de twee staten ontbreekt.

Landen, waaronder Türkiye, en internationale organisaties dienden eerder schriftelijke verklaringen in bij het Internationaal Gerechtshof waarin ze hun standpunten uitten over de vragen die voor het advies werden gesteld.

Het ICJ kan niet-bindende adviezen geven over vragen van VN-organen en andere gespecialiseerde instanties, naast het beslechten van geschillen tussen meerdere staten. In een advies uit 2004 verklaarde het Hooggerechtshof van de VN dat de bouw van een muur door Israël in de bezette Palestijnse gebieden in strijd was met het internationaal recht.