Ministerie ter dekking van de medische kosten van buitenlandse patiënten die voor behandeling arriveren

Ministerie ter dekking van de medische kosten van buitenlandse patiënten die voor behandeling arriveren

De medische kosten van maximaal 7.000 buitenlandse patiënten die in Turkije aankomen voor behandeling vanuit door oorlog verscheurde of door rampen getroffen landen zullen gratis zijn, volgens een presidentieel decreet dat in de Staatscourant is gepubliceerd.

Het decreet, opgesteld onder de coördinatie van het ministerie van Buitenlandse Zaken en met de goedkeuring van het ministerie van Volksgezondheid, schrijft voor dat deze patiënten uitsluitend behandeling mogen krijgen in door de staat aangesloten gezondheidsinstellingen of universitaire ziekenhuizen die eigendom zijn van de staat.

De medische diensten, farmaceutische producten, medische hulpmiddelen, orthesen-protheses en materialen voor deze patiënten zullen worden gedekt binnen de reikwijdte van de uitgaven van het ministerie.

Dit besluit, dat door sommige gebruikers van sociale media en bepaalde nieuwskanalen verkeerd werd geïnterpreteerd als een initiatief om de behandeling van bestaande migranten in Türkiye onder de aandacht te brengen, heeft zowel tot verwarring als tot terugslag geleid.

Als reactie op de reactie verduidelijkte het presidentiële communicatiedirectoraat dat het decreet betrekking heeft op buitenlanders die naar Türkiye zijn gebracht voor behandeling uit landen die zijn geteisterd door oorlogen, conflicten of natuurrampen, en niet op bestaande migranten.

“Het patiëntencohort dat in het decreet wordt genoemd, heeft betrekking op de slachtoffers die voor behandeling naar ons land zijn gebracht, voornamelijk uit door conflicten geteisterde gebieden zoals Palestina, als onderdeel van humanitaire hulpinspanningen”, aldus de verklaring.