De jaarlijkse groei van de detailhandelsverkopen vertraagt ​​in maart

De jaarlijkse groei van de detailhandelsverkopen vertraagt ​​in maart

De detailhandelsverkopen stegen in maart met 19,4 procent op jaarbasis, een vertraging ten opzichte van de jaarlijkse stijging van 25,2 procent in de voorgaande maand.

Op maandbasis bleven de detailhandelsverkopen onveranderd, ongunstig vergeleken met de maand-op-maand stijging van 3,6 procent die in februari werd opgetekend, zo bleek uit gegevens van het Turkse Statistische Instituut (TÜİK) op 13 mei.

De verkoop van voedingsmiddelen groeide met 12,4 procent vergeleken met maart 2022, terwijl de verkoop van non-food jaarlijks met 27,8 procent steeg.

De verkoop van computers, boeken en telecommunicatieapparatuur steeg in maart met 44,2 procent ten opzichte van een jaar geleden. Postorders en online bestellingen stegen met 41,3 procent op jaarbasis.

De totale handelsvolume-index, die in februari jaarlijks met 11,8 procent steeg, steeg in maart met 10,5 procent. De index van het groothandelsvolume steeg met 9,4 procent op jaarbasis en met 5,5 procent op maandbasis.

Uit afzonderlijke gegevens van TÜİK op 13 mei bleek dat de gecombineerde omzet van de sectoren industrie, bouw, handel en diensten in maart met 84 procent per jaar steeg, een vertraging ten opzichte van de stijging van 85,7 procent op jaarbasis in februari.

In de industrie groeide de omzet van bedrijven vanaf maart 2022 met 70,8 procent, terwijl de jaarlijkse stijging in de bouwsector 130 procent bedroeg.

In de handel en diensten steeg de omzet met respectievelijk 85 procent en 95,3 procent.

De gecombineerde omzet van de vier sectoren liet in maart een stijging van 4,7 procent zien ten opzichte van februari, aldus TÜİK.