FM rondt Balkantour af met focus op Gaza

FM rondt Balkantour af met focus op Gaza

Minister van Buitenlandse Zaken Hakan Fidan sloot op 31 januari zijn driedaagse Balkantour door Roemenië af en rondde zijn diplomatieke missie af met een oproep tot internationale actie met betrekking tot de aanhoudende crisis in Gaza.

De focus van de conferentie bleef liggen op de acties van Israël in Gaza, in navolging van Fidan’s eerdere verklaringen tijdens zijn bezoek aan Albanië en Bulgarije.

De topdiplomaat van Türkiye drong er bij Israël op aan zich te houden aan het bevel van het Internationale Gerechtshof, waarbij hij de onmiddellijke noodzaak van een volledig staakt-het-vuren in Gaza benadrukte.

“We kunnen en mogen niet zwijgen terwijl twee miljoen mensen worden gebombardeerd en openlijk moeten sterven door honger en epidemieën”, zei Fidan in Boekarest. “Ik roep de wereldgemeenschap nogmaals op krachtig op te treden om dit bloedbad te voorkomen.”

Tijdens de persconferentie benadrukte Fidan de gesprekken met Roemeense functionarissen, waarbij hij de nadruk legde op de uitwisseling van standpunten over de nieuwste ontwikkelingen op de Balkan en de aanhoudende situatie in het Midden-Oosten.

De humanitaire crisis in Gaza was een terugkerend thema tijdens zijn Balkanreis, waarbij Fidan pleitte voor het vergemakkelijken van de toegang tot hulp.

Het pleidooi van de minister voor internationale interventie en solidariteit bleef niet beperkt tot Roemenië, aangezien hij eerder soortgelijke gevoelens had geuit tijdens bezoeken aan Albanië en Bulgarije.