De Duitse minister juicht de nieuwe burgerschapswet toe als inclusief

De Duitse minister juicht de nieuwe burgerschapswet toe als inclusief

De Duitse minister van Binnenlandse Zaken Nancy Faeser heeft de nieuwe moderne staatsburgerschapswet, die onlangs door het kabinet is goedgekeurd, verdedigd en deze aangekondigd als een belangrijke stap in de richting van inclusiviteit in de Duitse samenleving.

“Deze hervorming is het bewijs dat Duitsland modern en divers is. Mensen die lange tijd in Duitsland hebben gewoond, zullen eindelijk volledig deel uitmaken van dit land en alle democratische rechten hebben”, verklaarde Faeser tijdens een interview met dagblad Hürriyet op 4 oktober.

Het nieuwste initiatief van de federale regering komt voort uit een belangrijke belofte uit het regeerakkoord, waardoor buitenlanders die in Duitsland wonen, versneld het staatsburgerschap kunnen verwerven. Het meest opvallend is dat de wetgeving het concept van meervoudig staatsburgerschap introduceert, wat een afwijking betekent van eerdere regelgeving.

Bij de invoering van het dubbele staatsburgerschap zullen de honderdduizenden mensen van Turkse afkomst die in Duitsland wonen, een demografische groep die diep getroffen zal worden, de grootste Turkse diaspora ter wereld huisvesten.

Faeser erkende de substantiële bijdragen van immigranten, waarbij hij specifiek verwees naar de arbeidsovereenkomst die 62 jaar geleden tussen Türkiye en Duitsland werd ondertekend. Het pact vergemakkelijkte de migratie van ongeveer 800.000 Turken naar Duitsland tot 1973, toen het werd stopgezet.

“We zijn er zeker van dat ze een cruciale bijdrage hebben geleverd aan ons land. Daarom willen we het voor deze generaties gemakkelijker maken om Duits staatsburger te worden met de hervormingen die we plannen”, zei ze. “Ze hebben tientallen jaren ijverig in onze industrieën gewerkt, en nu kunnen ze eindelijk Duitsers worden zonder onnodige obstakels.”

Het voorgestelde wetsontwerp stuit echter nog steeds op hindernissen voordat het wet wordt, waardoor goedkeuring door het parlement nodig is, wat naar verwachting in de nabije toekomst het onderwerp zal zijn van rigoureuze debatten in de Bondsdag.

Faeser maakte van de gelegenheid gebruik om te verwijzen naar de inspanningen van voormalig premier Gerhard Schröder 24 jaar geleden om een ​​dubbele nationaliteit in te voeren, een initiatief dat werd gedwarsboomd door tegenstand van de CDU/CSU-alliantie.

“Deze discussies en de houding van de CDU/CSU hebben ons jaren teruggezet in de race om gekwalificeerd personeel naar het land te halen. Mensen zullen hier alleen komen als ze geloven dat ze deel kunnen uitmaken van ons land”, aldus de minister.

Faeser reageerde op de zorgen over het aanpassingsvermogen van immigranten en weerlegde het verhaal, waarbij hij de schuld gaf aan het gebrek aan kansen in het verleden. “De huidige regering heeft dit rechtgezet. We hebben het aantal taalcursussen en inburgeringsprogramma’s aanzienlijk uitgebreid”, merkte ze op.

Ondertussen bevestigde Faeser ook haar standpunt over de inzet van de Europese Unie voor een hernieuwde vluchtelingenovereenkomst met Türkiye.

Haar opmerkingen komen in het licht van een bestaande overeenkomst die in maart 2016 tussen Türkiye en de EU werd ondertekend in een poging de migratiestroom te beheersen, vooral na de oorlog in Syrië. Onder deze overeenkomst heeft Türkiye zich ertoe verbonden de stroom illegale migranten van de kust naar de Griekse eilanden te beteugelen.

“De EU is bereid meer financiële steun te bieden voor het welzijn van vluchtelingen in Türkiye”, aldus Faeser. “Wij verwachten dat Türkiye zijn verantwoordelijkheden op dit gebied zal blijven nakomen.”