105 ton papier gerecycled via Zero Waste Project in het parlement

105 ton papier gerecycled via Zero Waste Project in het parlement

In het kader van het Zero Waste Project, gericht op het verminderen van de afvallast van Türkiye, werd in 2023 105 ton papier en karton gerecycled in het parlement, zo hebben ambtenaren geïnformeerd.

Het project, dat wordt uitgevoerd onder auspiciën van first lady Emine Erdoğan, wordt sinds 2018 nauwgezet uitgevoerd door het parlement.

Met de besparingen en terugvorderingen in 2023 heeft het parlement in totaal 17 ton broeikasgasemissies voorkomen en 4 miljard ton water en 530.000 kilowattuur aan energie bespaard.

Het parlement recycleerde in 2023 105 ton papier en karton, waardoor werd voorkomen dat 1.768 bomen werden gekapt.

Bovendien werden 33 vaten olie bespaard door in het kader van het project 2 ton plastic te recyclen.

Organisch, niet-recyclebaar afval van papier, plastic, glas en metaal wordt verzameld in afvalsorteerbakken. De eindsortering van dit afval gebeurt gecontroleerd. Organisch afval (groente- en fruitresten) dat wordt gegenereerd tijdens de voedselbereiding en theepulp dat wordt gegenereerd in theekachels, wordt verzameld om te worden gebruikt als organische meststof.

Plantaardige afvalolie die ontstaat na het frituren wordt geleverd aan bedrijven die een vergunning hebben van het Ministerie van Milieu, Verstedelijking en Klimaatverandering, gevaarlijk afval wordt geleverd aan bedrijven die een vergunning hebben en gecontracteerd zijn door het ministerie, afgedankte batterijen worden geleverd aan geautoriseerde instellingen en minerale olie uit het onderhoud en de reparatie van voertuigen winkels wordt verzameld in vaten en geleverd aan erkende bedrijven.

“Groenmaterialen in keukens en fruit- en groenteschillen worden door toevoeging van niet-chemische stoffen omgezet in organische mest”, aldus het parlementspersoneel.

Er worden ook Zero Waste-trainingen gegeven aan parlementair personeel. In het kader van het programma dat in samenwerking met het ministerie wordt georganiseerd, worden eerst medewerkers werkzaam op het gebied van de eet- en drinkgelegenheden en de schoonmaakdiensten opgeleid. De training heeft tot doel de hoeveelheid afval in productie-, consumptie- en serviceprocessen te verminderen, prioriteit te geven aan hergebruik en de hoeveelheid afval te verminderen door middel van recycling.