Zo'n 4.630 vuurvijvers gebouwd rond bossen: minister

Zo’n 4.630 vuurvijvers gebouwd rond bossen: minister

In totaal zijn er 4.630 bluswatervijvers en -poelen aangelegd rond verschillende bosgebieden voor een snelle watervoorziening om efficiënter in te grijpen bij bosbranden, kondigde het ministerie van Land- en Bosbouw aan.

Volgens de verklaring van het ministerie is in de periode 2003-2004 begonnen met de aanleg van blusvijvers en poelen in de buurt van bossen, zodat helikopters en landvoertuigen die bosbranden bestrijden, water kunnen halen uit de dichtstbijzijnde plaats.

Tot nu toe zijn er in totaal 2.554 zwembaden en 2.076 vijvers gebouwd, en momenteel zijn er 113 extra blusvijvers in aanbouw, aldus de verklaring.

De locaties van de poelen en vijvers zijn zorgvuldig gekozen, rekening houdend met de aanwezigheid van brandgevoelige bossen rond sommige regio’s. Gebieden die ver van waterbronnen liggen, zoals zeeën, meren, vijvers of dammen, kregen ook prioriteit.

Het waterhoudend vermogen van de poelen varieert van 400 tot 3.000 ton, merkte het ministerie ook op.

Het ministerie benadrukte dat alle blusvijvers en -poelen routinematig worden gecontroleerd door teams. Waar nodig wordt onderhoud gepleegd en worden zwembaden met een laag waterpeil aangevuld.

In een verklaring op zijn sociale media-account vestigde minister van Landbouw en Bosbouw, İbrahim Yumaklı, de aandacht op het belang van brandbestrijdingspoelen en -vijvers in de strijd tegen bosbranden, waarbij hij opmerkte dat de totale watercapaciteit van deze poelen 3 miljoen ton heeft bereikt.

De inspanningen om het aantal van deze voorzieningen uit te breiden gaan onafgebroken door, aldus de minister.