Wetenschappers ontwikkelen hydrogel om droogte in mediterrane wijngaarden te bestrijden

Wetenschappers ontwikkelen hydrogel om droogte in mediterrane wijngaarden te bestrijden

Onderzoekers van de Mersin Universiteit (MEÜ) hebben een hydrogel ontwikkeld die gericht is op het beschermen van mediterrane wijngaarden tegen de gevolgen van droogte.

De innovatie maakt deel uit van een internationaal project dat wordt ondersteund door de Wetenschappelijke en Technologische Onderzoeksraad van Türkiye (TÜBİTAK) en genaamd VineProtect, een samenwerkingsverband waarbij universiteiten in Portugal, Italië, Marokko en Türkiye betrokken zijn.

Het Turkse team in MEÜ, onder leiding van professor Yağmur Uysal, loopt voorop in de hydrogelontwikkeling, met als doel de veerkracht van wijngaarden in mediterrane landen die getroffen zijn door droogte te versterken.

“De watervoorraden slinken als gevolg van de klimaatverandering,” merkte Uysal op, die de impuls van het project uitlegde. “Ons doel is om de droogteresistentie van wijngaarden te verbeteren. De hydrogels die we in ons laboratorium produceren, kunnen de waterretentie in de bodem aanzienlijk verhogen.”

Deze hydrogels hebben een kraalachtige structuur die opzwelt wanneer ze water absorberen en dit langzaam afgeeft in de loop van de tijd, waardoor er minder vaak water nodig is.

Uysal ging dieper in op de praktische toepassingen van deze hydrogels, die niet alleen gunstig zijn voor wijnstokken maar voor alle landbouwproducten.

“De kralen kunnen continu water opnemen en afgeven, waardoor de irrigatiefrequentie en het waterverbruik worden verlaagd, wat een zegen is voor boeren die worstelen met irrigatie.”

Naast het vasthouden van water heeft het team biochar in de hydrogels verwerkt.

“We hebben wijngaardtakken gesnoeid, verkoold met behulp van de biochar-techniek en deze houtskool in de hydrogels geïntegreerd”, legt Uysal uit. “Dit proces transformeert landbouwafval in een waardevol product, waardoor het koolstofgehalte in de bodem wordt verhoogd met een zero-waste aanpak. Ze zijn natuurlijk en niet giftig.”

De proeven van het project lieten veelbelovende resultaten zien, zei Uysal. “Zelfs tijdens langdurige droge perioden verdorerden de wijnstokken niet.”

Voor bredere toepassing zullen de hydrogels worden getest in wijngaarden in Marokko, Portugal en Türkiye.