Türkiye zet koers naar milieubewust toerisme

Türkiye zet koers naar milieubewust toerisme

Als reactie op de mondiale verschuiving naar ecologisch duurzame toerismepraktijken neemt het Ministerie van Cultuur en Toerisme beslissende stappen om wetgeving voor de ontwikkeling van klimaatvriendelijk toerisme in te voeren.

Als onderdeel van het strategisch plan 2024-2028 worden er initiatieven genomen om de culturele rijkdom en het toerisme te versterken en tegelijkertijd het probleem van de klimaatverandering aan te pakken.

Het vijfjarenplan schetst een veelzijdige aanpak om milieubewust toerisme te bevorderen, met de nadruk op het vergroten van de merkwaarde “Türkiye” op de mondiale toeristische markt.

Centraal in deze inspanning staat de creatie van lokale merken onder het overkoepelende merk Türkiye, gericht op het onder de aandacht brengen van de diverse cultuur en het natuurlijke erfgoed van elke provincie.

Om milieubewuste reizigers aan te trekken benadrukt het plan het belang van op bestemmingen gebaseerde branding en de adoptie van digitale kanalen voor promotie. Voor elke provincie zullen gespecialiseerde accounts worden aangemaakt, met originele inhoud en gebruikmaking van kunstmatige intelligentie voor gerichte promotionele activiteiten.

Bovendien zullen de inspanningen worden geïntensiveerd om het aantal Blauwe Vlag-stranden, die zijn gecertificeerd vanwege hun hoge milieu- en kwaliteitsnormen, te vergroten, met uitgebreide microbiologische analyse van water om de kwaliteit en identificatie van potentiële kandidaat-stranden te garanderen.

Het plan stelt ook ambitieuze doelstellingen om het aantal gecertificeerde toeristische huurwoningen te verhogen tot 20.000 dit jaar en 40.000 in 2028. Het heeft tot doel het bezoekersaantal naar Türkiye te verhogen van 56,7 miljoen naar 77 miljoen in vijf jaar. De inkomsten uit toerisme, die dit jaar op 54,3 miljard dollar worden geschat, zullen in 2028 naar verwachting 100 miljard dollar bereiken.

Naast de ontwikkeling van het toerisme geeft het plan prioriteit aan onderzoeks- en beschermingsactiviteiten voor culturele rijkdommen, waarbij de nadruk vooral ligt op gebieden die het risico lopen op illegale opgravingen. Bewustmakingscampagnes zullen gericht zijn op het bestrijden van smokkel, terwijl er technologische vooruitgang zal worden geboekt in de museumactiviteiten, waaronder data-analyse uit bezoekerstevredenheidsonderzoeken om verbeteringen te bewerkstelligen.