Türkiye verwacht een snelle uitvoering van de uitspraak van het Hooggerechtshof over Rafah

Türkiye verwacht een ‘snelle’ implementatie van de uitspraak van het Hooggerechtshof over Rafah

Het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het bevel van het Internationale Gerechtshof (ICJ) aan Israël verwelkomd om de Rafah-operatie in het zuiden van Gaza vrijdag onmiddellijk stop te zetten en verwacht dat de besluiten snel zullen worden uitgevoerd.

“Wij zijn blij met het voorlopige bevel dat is uitgevaardigd door het Internationale Gerechtshof, waarin Israël wordt gelast zijn aanvallen op Rafah in Gaza te staken en de grensovergang bij Rafah onmiddellijk open te stellen voor humanitaire hulp”, zei het ministerie van Buitenlandse Zaken in een verklaring, terwijl het er bij de VN-Veiligheidsraad op aandrong om zijn steentje bijdragen om ervoor te zorgen dat Israël de uitspraak onmiddellijk naleeft.

Het hoogste VN-gerechtshof beval Israël op 24 mei de militaire operaties in Rafah stop te zetten, een baanbrekende uitspraak die de internationale druk voor een staakt-het-vuren na ruim zeven maanden na de oorlog waarschijnlijk zal vergroten.

De in Den Haag gevestigde rechtbank, wiens bevelen juridisch bindend zijn maar geen directe handhavingsmechanismen hebben, heeft Israël ook bevolen de grensovergang bij Rafah tussen Egypte en Gaza open te houden, die het eerder deze maand sloot bij het begin van de aanval op de stad.

De Turkse minister van Justitie Yılmaz Tunç zei vrijdag dat het bevel van het ICJ “belangrijk maar toch onvoldoende” is.

“Het besluit van het Internationaal Gerechtshof om de aanvallen van het bezettende Israël, dat sinds 7 oktober genocide pleegt in Gaza en Rafah, te stoppen en de weg vrij te maken voor humanitaire hulp, is belangrijk maar onvoldoende om een ​​einde te maken aan het bloed en de tranen die binnenstromen. Palestina”, zei Tunç op X, waarbij hij verder benadrukte dat Israël het bevel moet naleven.

“Israël moet ophouden zich als een terroristische organisatie te gedragen en moet voldoen aan de eisen van het internationaal recht”, aldus Tunç.

“Landen en internationale organisaties die in democratie en mensenrechten geloven, moeten ook actie ondernemen om ervoor te zorgen dat Israël de besluiten naleeft”, voegde de minister eraan toe.

Tunç verklaarde verder dat Türkiye de onschuldige Palestijnen zal blijven steunen in hun rechtvaardige zaak en de rechten en gerechtigheid in de wereld zal blijven verdedigen.

Zuid-Afrika bracht de zaak vorig jaar voor het Internationaal Gerechtshof, omdat het beweerde dat het Israëlische offensief in Gaza in strijd was met de VN-Genocideconventie uit 1948.

De rechtbank was in januari in een tussentijdse uitspraak gestopt met het gelasten van een staakt-het-vuren in Gaza, maar droeg Israël op al het mogelijke te doen om genocidale daden te voorkomen.

De uitspraak van het Internationaal Gerechtshof volgt op een ander zeer beladen besluit van maandag door de aanklager van het Internationaal Strafhof om arrestatiebevelen aan te vragen voor topleiders van Israël en Hamas.

Aanklager Karim Khan beweert dat hoge Israëlische leiders, waaronder premier Benjamin Netanyahu en topfunctionarissen van Hamas, zich schuldig hebben gemaakt aan oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid in verband met de oorlog in Gaza en de aanval van 7 oktober.