Türkiye 'onmisbare' partner voor Groot-Brittannië, zegt Britse topdiplomaat

Türkiye ‘onmisbare’ partner voor Groot-Brittannië, zegt Britse topdiplomaat

Türkiye is een onmisbare partner voor Groot-Brittannië, aldus de Britse topdiplomaat, die het vooruitzicht op een verdere verdieping van de bilaterale relatie tussen de twee NAVO-bondgenoten toejuicht.

De Britse minister van Buitenlandse Zaken James Cleverly voerde op 13 september laat in Ankara gesprekken met minister van Buitenlandse Zaken Hakan Fidan. De twee mannen hielden na hun gesprekken een gezamenlijke persconferentie.

Volgens de Britse topdiplomaat is Türkiye een onmisbare partner en zijn de banden tussen Türkiye en Groot-Brittannië ‘sterker dan ooit’.

“Onze banden zijn sterker dan ooit. Dit jaar zullen naar verwachting meer dan 4 miljoen Britse burgers uw land bezoeken”, zei Cleverly, die zijn tevredenheid uitdrukte over het feit dat hij Türkiye kon bezoeken ter gelegenheid van de honderdste verjaardag van de Turkse Republiek.

“Türkiye is van groot belang voor onze wederzijdse veiligheid en wederzijdse welvaart”, benadrukte hij, en onderstreepte dat deze samenwerking met Türkiye belangrijk is voor Europa en daarbuiten.

Op bilateraal vlak juichte Cleverly de groeiende handelsbetrekkingen toe, aangezien het volume de 25 miljard pond heeft overschreden, met de verwachting dat dit verder zal toenemen na de voltooiing van de nieuwe vrijhandelsovereenkomst.

Wat betreft de NAVO benadrukte de minister dat Türkiye en Groot-Brittannië bondgenoten zijn en aandacht besteden aan elkaars veiligheidsproblemen.

“Het behoud van vrede en veiligheid in Europa is voor ons van het allergrootste belang. In dit opzicht weten we dat Türkiye werkelijk belangrijke verplichtingen heeft jegens de NAVO”, verklaarde hij.

Op een slimme manier verwelkomde Zweden het pad van Zweden om lid te worden van de NAVO, aangezien het Noordse land zal bijdragen aan de collectieve veiligheid. Hij zei dat Groot-Brittannië tegelijkertijd belang hecht aan het aanpakken van de veiligheidsproblemen van Türkiye.

De minister prees ook de inspanningen van de Turkse regering voor de hervatting van het graaninitiatief in de Zwarte Zee.

Fidan onderstreepte op zijn beurt het belang van de bilaterale banden met Groot-Brittannië en sprak de verwachting uit dat Ankara de komende periode gastheer zal zijn voor de Britse premier Rishi Sunak.

Op bilateraal vlak zal de vrijhandelsovereenkomst de reikwijdte van de bilaterale handel vergroten, zei Fidan, die meedeelde dat de voorbereidingen daartoe gaande zijn.

Wat betreft een vraag over het Zweedse NAVO-lidmaatschap herinnerde Fidan aan de overeenkomsten met Zweden in juni 2022 en juli 2023 en dat het proces zich in lijn daarmee voortzet.