Türkiye bestempelt het rapport van het EU-Parlement als ‘oppervlakkig’, ‘niet-visionair’

Türkiye bestempelt het rapport van het EU-Parlement als ‘oppervlakkig’, ‘niet-visionair’

Türkiye heeft een rapport van het Europees Parlement bekritiseerd als ‘oppervlakkig en niet-visionair’, vooral op een moment waarop Ankara en Brussel proberen de banden en samenwerking op veel gebieden nieuw leven in te blazen, waaronder het verbeteren van de douane-unieovereenkomst en de visumliberalisering.

“Het rapport is, als een verzameling ongefundeerde beschuldigingen en vooroordelen gebaseerd op desinformatie uit anti-Turkije-kringen, een weerspiegeling van de bekende oppervlakkige en niet-visionaire benadering van het EP, niet alleen ten aanzien van de betrekkingen tussen Turkije en de EU, maar ook ten aanzien van de toekomst van de EU. . Dit rapport toont helaas aan dat de EP-leden gevangenen zijn van de populistische dagelijkse politiek, en weg van het ontwikkelen van de juiste strategische benadering van de EU, maar ook van onze regio”, aldus een verklaring van het ministerie van Buitenlandse Zaken laat op 13 september. .

De Europese wetgevers hebben met overweldigende meerderheid vóór het rapport van het Europees Parlement uit 2022 over Türkiye gestemd, waarin wordt gesuggereerd dat de democratische terugval steeds verder aanhoudt en dat er onder deze omstandigheden geen toetredingsgesprekken mogen worden gevoerd. Het rapport is een adviesdocument en dus niet bindend.

“In zo’n kritieke periode waarin de stabiliteit en veiligheid van ons continent op het spel staan ​​en er een kans is geopend om de betrekkingen tussen Turkije en de EU nieuw leven in te blazen, vinden we het irrationeel dat het EP andere zaken op het forum brengt die parallel lopen aan de toetredingsonderhandelingen die de ruggengraat vormen van de betrekkingen tussen Turkije en de EU”, aldus de verklaring.

Het ministerie benadrukte ook de benadering in het rapport van de situatie in het oostelijke Middellandse Zeegebied en van de Cyprus-kwestie, en benadrukte dat de beschuldigingen los staan ​​van historische en juridische feiten en daarom nietig zijn.

Douane-unie en visumliberalisering

Ankara en Brussel zijn onlangs overeengekomen om te werken aan de modernisering van de douane-unie en visumliberalisering. De verklaring van het ministerie herinnerde aan deze ontwikkeling en zei: “Het actualiseren van de douane-unie en het onverwijld afronden van de dialoog over visumliberalisering zijn de gemeenschappelijke doelstellingen van Türkiye en de EU in de komende periode. De wederzijdse stappen die in dit verband moeten worden genomen, zullen de betrekkingen tussen Turkije en de EU en het toetredingsproces van Turkije naar een nieuw en dynamisch niveau tillen.”

Het voegde eraan toe: “Turkije heeft het potentieel om van de EU een wereldmacht te maken, tegen alle huidige uitdagingen in, in het bijzonder die welke verband houden met veiligheid, energie, klimaatverandering, migratie, handelsverlegging en economische moeilijkheden. De erkenning van dit feit is alleen mogelijk via een visionair perspectief dat zich niet overgeeft aan de dagelijkse belangen van bepaalde kringen. We verwachten dat het komende Parlement na de EP-verkiezingen in 2024 zal worden samengesteld en op een rationele, objectieve en constructieve manier zal handelen.”