Türkiye legt alle handel met Israël stil vanwege militaire acties in Gaza

Türkiye legt alle handel met Israël stil vanwege militaire acties in Gaza

Türkiye heeft alle import en export naar Israël opgeschort, daarbij verwijzend naar de aanhoudende militaire actie van het land in Gaza, en heeft beloofd de maatregelen te zullen blijven opleggen totdat de Israëlische regering de stroom van humanitaire hulp naar de door oorlog verscheurde enclave toestaat.

In een schriftelijke verklaring op 2 mei zei het Turkse Ministerie van Handel: “Export- en importtransacties met betrekking tot Israël zijn stopgezet en hebben betrekking op alle producten.”

Turkse functionarissen zouden samenwerken met de Palestijnse autoriteiten om ervoor te zorgen dat de Palestijnen niet worden getroffen door de opschorting van import en export, aldus het ministerie.

Het ministerie omschreef de stap als de “tweede fase” van maatregelen tegen Israël, en voegde eraan toe dat de stappen van kracht zouden blijven totdat Israël “een ononderbroken en voldoende stroom van humanitaire hulp naar Gaza toestaat.”

“De Republiek Türkiye zal de verdienstelijke zaak van onze Palestijnse broeders en zusters blijven steunen, zoals zij tot op de dag van vandaag heeft gedaan”, voegde het eraan toe.

Vorige maand kondigde Türkiye aan dat het de export van 54 soorten producten naar Israël beperkt, waaronder aluminium, staal, bouwproducten en kunstmest. Israël reageerde door ook handelsbarrières aan te kondigen.

In reactie op de uitbreiding van de handelsbeperkingen beschuldigde de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken Israel Katz Ankara ervan de Israëlische import en export uit Turkse havens te blokkeren en ‘overeenkomsten te schenden’.

Na de beperkingen van 9 april beloofde Israël stappen te ondernemen tegen Türkiye, waarbij het land opnieuw werd beschuldigd van het schenden van handelsovereenkomsten tussen de twee landen.

“Türkiye schendt eenzijdig de handelsovereenkomsten met Israël, en Israël zal de nodige stappen hiertegen ondernemen”, aldus het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken in een verklaring.

Volgens het door Hamas geleide ministerie van Volksgezondheid in Gaza zijn bij de militaire campagne van Israël ruim 34.500 mensen om het leven gekomen. Türkiye is een van de felste critici van de Israëlische oorlog tegen Gaza

President Recep Tayyip Erdoğan heeft Israël bestempeld als een ‘terroristische staat’, heeft herhaaldelijk opgeroepen tot een onmiddellijk staakt-het-vuren en beschuldigde het land van genocide tijdens zijn militaire campagne in het door oorlog verscheurde gebied. Ankara steunde ook stappen om Israël te berechten wegens genocide en stuurde duizenden tonnen hulp naar de inwoners van Gaza

Deze week zei de Turkse minister van Buitenlandse Zaken Hakan Fidan dat Türkiye heeft besloten zich aan te sluiten bij de rechtszaak die Zuid-Afrika tegen Israël heeft aangespannen bij het Internationale Gerechtshof en binnenkort een formeel verzoek zal indienen om in de zaak te interveniëren.