Studentenprojecten vestigen de aandacht op waterbehoud

Studentenprojecten vestigen de aandacht op waterbehoud

Het “Yaklaş 2030 Programma” van de Universiteit van Özyeğin heeft tot doel het bewustzijn over het mondiale waterprobleem te vergroten door een opdrogende stroom op de campus te gebruiken als basis voor de studentenprojecten die worden tentoongesteld tijdens het “Greenhack”-evenement, georganiseerd ter gelegenheid van Wereldmilieudag.

Het programma, dat in 2018 van start ging, benadrukt de effecten van dichte verstedelijking op ecosystemen. Dit jaar lag de focus op de droge stroom die door de campus loopt.

Om het bewustzijn te vergroten, creëerden en presenteerden studenten van verschillende afdelingen hun projecten tijdens het evenement. Door communicatie, design en kunst te integreren, waren de projecten gericht op het benadrukken van het belang van zoetwaterbronnen.

Greenhack, onderdeel van het duurzaamheidsplatform van de universiteit, bevordert interdisciplinair onderzoek en leren. Het moedigt studenten aan om hun kennis en vaardigheden toe te passen bij het bouwen aan een duurzame toekomst. De focus van dit jaar op de droge campusstroom inspireerde talloze projecten die zich richten op de huidige staat, de toekomst en de mogelijkheden voor herwildering van zoetwaterbronnen.

Onder leiding van docent Yasemin Yıldırım van de Faculteit Architectuur en Design verkenden de studenten het natuurlijke landschap van de beek. Ze ontwikkelden creatieve communicatieoplossingen en kunstprojecten om het belang van zoetwater over te brengen. De studentengroep, genaamd ‘Codlective’, maakte gebruik van universitaire laboratoria om deze projecten te maken, die vervolgens langs de beekroute werden tentoongesteld.

“Yaklaş 2030, een project waar we trots op zijn, bevordert informeel en horizontaal leren, waardoor de afstanden tussen disciplines worden verkleind”, aldus rector van de universiteit van Özyeğin, prof. dr. Esra Gençtürk. “Onze studenten leren niet alleen over duurzaamheid, maar ondernemen ook actie en nodigen ons uit om mee te doen. Het delen van dit project op Wereldmilieudag, die sinds 1973 jaarlijks door UNEP wordt gevierd, is belangrijk voor ons.”

Van de zes studentenprojecten gebruikte 'Future Steps' magneten die stedelijke functies op een campuskaart vertegenwoordigden om de milieuvoorkeuren van de deelnemers zichtbaar te maken. “LOST” bood een sonische ervaring van de geluiden van levenloos water, terwijl “Limited in Number” een interactieve vuilwaterautomaat was die de schaarste aan waterbronnen benadrukte. De automaat voorzag bonnen met opvallende boodschappen om het bewustzijn over waterbesparing te vergroten.

Andere projecten waren onder meer de 'Grave'-installaties, stille gedenktekens voor verdwijnende soorten en 'Reflection of the Past', waarin werd onderzocht hoe een bewaarde stroom eruit zou kunnen zien. “A Bucket of Memories” benaderde het verlies van zoetwatervoorraden met thema’s als rouw en hoop, waarbij bloemen langs de opgedroogde stroombedding werden gebruikt om het potentieel voor hergroei te symboliseren.

Communicatieontwerpstudenten Doğa Alev en Akbel Bera Doğan, makers van het “LOST”-project, legden hun motivatie uit. “We zaten in ons laatste jaar toen we ons bewust werden van de toestand van de kreek. Veel studenten wisten er nog niets van, dus zijn we dit project gestart om het bewustzijn te vergroten.” Het project begon als een studenteninitiatief, maar kreeg steun van het universiteitsbestuur, terwijl het zijn onafhankelijkheid behield, in overeenstemming met de aard van ‘Greenhack’.

Eerstejaars architectuurstudent Aslı Yerdeyatar creëerde ‘Cabridge’, een project met een brug over de beek en het omringende groen. “Toen ik aankwam, heb ik de campus kritisch bekeken en de droge stroom en het gebrek aan groen opgemerkt. Ik wilde de aandacht vestigen op de beek en de groene zones op de campus vergroten”, zei ze.

Het Greenhack-evenement demonstreerde de kracht van studenteninitiatieven bij het bevorderen van duurzaamheid en milieubewustzijn, waarbij creatieve oplossingen voor urgente mondiale problemen werden getoond.

De tentoonstelling, die alle producties in dit kader omvat, blijft open tot 14 oktober.