Stijgende rentetarieven vormen een bedreiging voor de zachte landing van de VS

Stijgende rentetarieven vormen een bedreiging voor de ‘zachte landing’ van de VS

Stijgende rentetarieven vergroten de uitdagingen voor de Amerikaanse economie en dreigen het streven van de Federal Reserve om de inflatie te beteugelen te ontsporen zonder een diepe recessie te veroorzaken.

Sinds halverwege de zomer is het rendement op tienjarige staatsobligaties, een maatstaf voor veel leningen, gestaag gestegen, wat een overloopstijging van andere financieringskosten veroorzaakte. Als reactie hierop zijn de kosten van hypotheken, autoleningen en creditcardschulden allemaal gestegen.

De collectieve impact van hogere rentetarieven in de hele economie zou ook de eigen financiën van de overheid kunnen verzwakken.

De stijging van de rente op langere termijn valt samen met andere bedreigingen, van hogere benzineprijzen tot de aanhoudende staking van autoarbeiders en het risico van een sluiting van de overheid volgende maand, waardoor consumenten minder geld kunnen uitgeven om de economie aan te drijven.

De staking van de United Auto Workers, die nu de derde week ingaat en er geen oplossing in zicht is, zou de autoverkoop de komende maanden kunnen terugdringen.

En de dreiging van een sluiting van de regering, die afgelopen weekend ternauwernood werd afgewend, dreigt groot te worden, vooral gezien de chaos rond de leiding van het Huis van Afgevaardigden.

De economie heeft een robuuste zomer achter de rug, aangewakkerd door sterke consumentenbestedingen aan reizen, concertreizen en filmblockbusters.

Volgens economen van Goldman Sachs is de economie in het kwartaal juli-september naar schatting met een gezonde 3,5 procent op jaarbasis gegroeid.

Toch zal de groei in de laatste drie maanden van het jaar waarschijnlijk vertragen tot een schamele 0,7 procent op jaarbasis, schat Goldman.

Maar de aanzienlijke stijging van de financieringskosten zou de vertraging van de economie kunnen versterken. Vorige week bereikte de gemiddelde hypotheekrente met een looptijd van 30 jaar een rente van 7,3 procent, het hoogste percentage in 23 jaar, aldus hypotheekkoper Freddie Mac.

Nu de rente op leningen hoog is en de inflatie nog steeds relatief hoog, wordt verwacht dat consumenten, die ongeveer 70 procent van de economische groei aansturen, voorzichtiger zullen uitgeven.

Op 3 oktober zei Loretta Mester, president van de Federal Reserve Bank of Cleveland, dat zij en andere Fed-beleidsmakers rekening zullen moeten houden met de stijging van de langetermijnrente bij de beslissing of ze hun beleidsrente vóór het einde van het jaar nog een keer zullen verhogen.

Haar opmerkingen suggereerden dat de hogere financieringskosten ertoe zouden kunnen leiden dat de Fed afziet van een nieuwe renteverhoging.

“Dat zal niet alleen onze beleidsbeslissingen beïnvloeden, maar ook hoe de economie het komende jaar evolueert”, aldus Mester. “Die strengere, hogere tarieven zullen een impact hebben op de economie.”

“Wij denken dat het verhaal vóór het einde van het jaar behoorlijk zal veranderen”, zegt David Page, hoofd macro-onderzoek bij AXA IM, een in Londen gevestigde investeringsmanager, die verwacht dat de economie in het vierde kwartaal daadwerkelijk zal krimpen.

In plaats van optimisme over een ‘zachte landing’, waarin de inflatie wordt beteugeld zonder een recessie te veroorzaken, zal er hernieuwde vrees zijn voor een neergang, zei hij.