Schulden en klimaat terug op de agenda van IMF- en WB-voorjaarsvergaderingen

Schulden en klimaat terug op de agenda van IMF- en WB-voorjaarsvergaderingen

De voorjaarsbijeenkomsten van het Internationale Monetaire Fonds en de Wereldbank gaan dinsdag van start, met twee duidelijke doelstellingen: landen helpen de klimaatverandering te bestrijden en de landen met de grootste schuldenlast bijstaan.

De bijeenkomsten – waarbij centrale bankiers samenkomen met ministers van Financiën en Ontwikkeling, academici en vertegenwoordigers van de particuliere sector en het maatschappelijk middenveld om de toestand van de wereldeconomie te bespreken – zullen van start gaan met de publicatie door het IMF van zijn bijgewerkte World Economic Outlook.

Zelfs als ze vooruitkijken, zullen de bijeenkomsten dit jaar een sfeer van nostalgie hebben, aangezien 2024 de 80ste verjaardag van beide instellingen markeert.

Ze kwamen voort uit de Bretton Woods-conferentie, die in 1944 werd gehouden toen de geallieerde landen probeerden de internationale financiële orde te reguleren na de Tweede Wereldoorlog, die toen nog woedde.

Destijds waren de financiële uitdagingen enorm en moesten grote delen van Azië en Europa worden herbouwd.

In veel opzichten zijn de problemen nu niet minder afschrikwekkend, vooral nu de Wereldbank en het IMF – dat zojuist haar directeur Kristalina Georgieva heeft herbenoemd voor een tweede termijn van vijf jaar – een weg voorwaarts zoeken op het gebied van de klimaatverandering.

“Er is de klimaatcrisis, schulden, voedselonzekerheid, pandemieën, kwetsbaarheid, en er is duidelijk een noodzaak om de toegang tot schone lucht, water en energie te versnellen”, zei Ajay Banga, hoofd van de Wereldbank, tijdens een recente live gestreamde persconferentie.

De Bank “kan de armoede niet aanpakken zonder een bredere visie”, voegde hij eraan toe, en zei dat ze stappen onderneemt om haar reikwijdte te verbreden om te helpen “een wereld te creëren die vrij is van armoede op een leefbare planeet.”

Het verstrekken van financiering terwijl landen de transitie maken naar een koolstofarme energietoekomst en zich voorbereiden op de gevolgen van de opwarming van de aarde blijft een centraal aandachtspunt.

Op dit gebied zijn biljoenen dollars nodig, en zowel het IMF als de Wereldbank zijn er duidelijk over: zij zullen nooit in staat zijn alle benodigde middelen te dekken.

Maar het is niet alleen een kwestie van middelen, zoals Rachel Kyte, een professor gespecialiseerd in klimaatbeleid aan de Universiteit van Oxford, woensdag opmerkte.

“We hebben een veel radicalere samenwerking nodig” tussen het IMF, de Wereldbank en de regionale ontwikkelingsbanken op landenniveau, zei ze.

Als we dit wel doen, is het nodig om ‘procedures en processen te stroomlijnen’.

Schulden, een andere grote uitdaging

En dan is er nog de schuld, waarbij het geld van de opkomende landen opnieuw centraal staat in de discussies.

De onderhandelingen tussen crediteuren en landen met schulden zijn in een aantal gevallen vastgelopen, waardoor de uitvoering van de IMF-hulpplannen en het vrijmaken van fondsen verder is vertraagd.

“Het fundamentele probleem is dat de Chinezen het niet noodzakelijkerwijs onderling eens zijn over hoe verder te gaan. En ze hebben geen duidelijk beeld van wat ze hebben geleend en aan wie, gezien de veelheid aan betrokken spelers”, aldus een bron dicht bij de zaak vertelde AFP.

Deze kwestie zal in het bijzonder centraal staan ​​tijdens de bijeenkomst woensdag van de Global Sovereign Debt Roundtable, die financiële instellingen, vertegenwoordigers van de belangrijkste bilaterale en particuliere crediteuren, en landen met schulden samenbrengt.

De urgentie wordt onderstreept door het effect dat renteverhogingen door de centrale banken van grote economieën, zoals de Amerikaanse Federal Reserve en de Europese Centrale Bank, hebben gehad op de schulden.

Centrale bankiers hebben geprobeerd de post-pandemische inflatie te bestrijden met de verhogingen, maar hebben daardoor de schuldenlasten voor lenende landen sterk verhoogd.

En hoewel de eerste verlagingen dit jaar worden verwacht, zullen de rentetarieven op de lange termijn waarschijnlijk hoger blijven dan ze de afgelopen tien jaar zijn geweest, aldus alle betrokkenen.

Dat vormt een extra uitdaging voor overheden die meer dan een derde van hun inkomen kunnen uitgeven alleen al om de rente op hun schulden te betalen.

“Het inflatienieuws is geen goed nieuws voor de ontwikkelingslanden, en het is vooral problematisch voor veel landen die te maken krijgen met rollovers op hun euro-obligaties die in 2024 aflopen”, zei Clemence Landers, onderzoeker bij het Center for Global Development, tijdens een persconferentie. een persconferentie op donderdag.

“Als er geen versoepeling van de mondiale financieringsvoorwaarden komt, zullen deze doorrol van euro-obligaties een groot probleem worden.”