Regelgevende instantie voor verzekeringen roept op tot maatregelen om gehandicapten te helpen

Regelgevende instantie voor verzekeringen roept op tot maatregelen om gehandicapten te helpen

Het Agentschap Regeling en Toezicht Verzekeringen en Particuliere Pensioenen (SEDDK) heeft een stap gezet om de toegankelijkheid voor personen met een handicap op het gebied van verzekerings- en pensioendiensten te verbeteren.

De regelgevende instantie heeft bedrijven verzocht het gebruik van braille-alfabet met reliëf en vertaling in gebarentaal over te nemen om beter tegemoet te komen aan deze demografie.

Onder verwijzing naar de bepalingen van de Wet op de Gehandicapten benadrukte SEDDK het belang van het waarborgen van gelijkheid en het uitbannen van discriminatie door middel van redelijke aanpassingen. De wet schrijft voor dat er passende maatregelen moeten worden genomen om de integratie van personen met een handicap te vergemakkelijken, met name in informatiediensten en communicatietechnologieën.

In een poging om mensen met een gehoorbeperking te ondersteunen, heeft SEDDK ook aangedrongen op de oprichting van videocallcenters die zijn uitgerust om in gebarentaal te dienen. Daarnaast pleit het bureau voor het wijdverbreide gebruik van applicaties die gebarentaaltolken bieden tijdens videogesprekken.

SEDDK heeft de noodzaak uitgedrukt dat deze handicapvriendelijke diensten 24 uur per dag toegankelijk moeten zijn, wat aangeeft dat bedrijven zelfs kunnen overwegen om gespecialiseerde diensten uit te besteden naast het gebruik van hun eigen personeel.

SEDDK benadrukte de verstrekkende gevolgen van het toegankelijk maken van verzekeringen en particuliere pensioendiensten voor personen met een handicap en benadrukte dat deze stap niet alleen hun toegang tot financiële producten vergemakkelijkt, maar ook hun naadloze integratie in het sociale leven vergemakkelijkt.