Programma gelanceerd om de dakloosheidscrisis in Istanbul aan te pakken

Programma gelanceerd om de dakloosheidscrisis in Istanbul aan te pakken

Als reactie op de toenemende aantallen daklozen die onderdak zoeken in de straten van Istanbul, heeft het kantoor van de gouverneur een programma geïnitieerd om hen onder te brengen in speciaal daarvoor aangewezen hotels en pensions.

Op aanwijzing van het bureau voerden politieteams een uitgebreide operatie uit in alle 39 districten van Istanbul, waarbij 287 mensen die op straat leefden werden geïdentificeerd en naar deze nieuw opgerichte faciliteiten werden overgebracht. Degenen met gezondheidsproblemen kregen behandeling en er zijn rehabilitatieprogramma’s gestart om daklozen in staat te stellen de samenleving te adopteren. De autoriteiten hebben pogingen ondernomen om deze personen in te schrijven voor beroepsopleidingen.

Het kantoor van de gouverneur maakte bekend dat de veiligheidstroepen op 23 september de eerste ronde van de implementatie hadden uitgevoerd, waarbij meer dan 65 daklozen in opvangcentra werden ondergebracht.

“We roepen alle inwoners van Istanbul op om elk geval van dakloosheid te melden aan de noodlijn, zodat onze medeburgers kunnen genieten van de warmte en veiligheid van een stabiele omgeving”, aldus een verklaring van het kantoor van de gouverneur.