Dierenartsen roepen op tot dringende maatregelen op het gebied van dierenrechten

Dierenartsen roepen op tot dringende maatregelen op het gebied van dierenrechten

Turkse dierenartsen zijn bijeengekomen om de wijdverbreide situatie van talloze dieren die onderworpen zijn aan erbarmelijke levensomstandigheden en hun uitbuiting in een spectrum van industrieën, variërend van de cosmetische wereld tot de wereld van entertainment, te belichten, waarbij wordt opgeroepen tot dringende maatregelen, zowel nationaal als mondiaal.

De leden van de Turkse Veterinaire Medische Associatie kwamen bijeen op het Ulus-plein van de hoofdstad Ankara ter gelegenheid van de Werelddierendag op 4 oktober en benadrukten dat het thema dit jaar ‘Groot of klein, hou van ze allemaal’ is.

“Het doel van de dag is om de aandacht te vestigen op het welzijn en de gezondheid van dieren en om bewustzijn te creëren over dieren die met uitsterven worden bedreigd. Ondanks al deze inspanningen blijven dierenmishandeling en schendingen van het dierenwelzijn helaas op wereldschaal bestaan.” aldus een schriftelijke verklaring van de vereniging.

Schendingen van het dierenwelzijn blijven bestaan ​​in verschillende vormen, van de vernietiging van natuurlijke habitats en toegenomen schendingen van wilde dieren tot de productie en slachting van “economisch waardevolle” dieren, aldus de verklaring, waarin de verschillende mate van wreedheid en mishandeling jegens zowel huisdieren als zwerfdieren wordt benadrukt.

“Minstens 1,6 biljoen wilde dieren worden gebruikt in de mode-, farmaceutische en entertainmentindustrie, vaak illegaal gedomesticeerd en verwijderd uit hun natuurlijke habitat.”

“Als er niet dringend mondiale maatregelen worden genomen, zullen we wellicht te maken krijgen met zorgen over de toekomst van onze planeet.”

De vereniging voerde ook aan dat debatten die zijn aangewakkerd door de kwestie van zwerfdieren in Türkiye de perceptie van dierenrechten hebben veranderd.

“Vooral de laatste tijd is het onderwerp afgeweken van een gezonde discussie, en het lijkt erop dat er nu ‘dierenactivisten en zij die niet van dieren houden’ kampen zijn.”

De vereniging merkte op dat een dergelijke polarisatie de oplossing van veel problemen in het land heeft belemmerd, vooral met betrekking tot de problemen van zwerfdieren, en voegde eraan toe dat het nemen van constructieve stappen in deze chaos niet zou kunnen bijdragen aan het oplossen van problemen en niet zou kunnen voldoen aan de eisen van alle betrokken partijen.

Veel provincies in het hele land voeren debatten over het probleem van zwerfdieren, vooral honden, die af en toe aanvallen en ernstige verwondingen veroorzaken.

Intussen heeft de gemeente Beşiktaş in Istanbul het Kattenmuseum ingehuldigd, waar verhalen, speelgoed, spelletjes en de geschiedenis van katten in strips allemaal onder één dak samenkwamen.