Productie van mineralen voor schone energie is onvoldoende: VN

Productie van mineralen voor schone energie is onvoldoende: VN

De huidige productieniveaus van belangrijke mineralen zoals lithium, kobalt en nikkel die nodig zijn voor schone energietechnologieën zijn onvoldoende om de mondiale klimaatdoelstellingen te bereiken, aldus een agentschap van de Verenigde Naties.

Volgens een onderzoek van UN Trade and Development zou de vraag naar lithium in 2050 met meer dan 1.500 procent kunnen stijgen, terwijl vergelijkbare stijgingen ook gelden voor andere mineralen die nodig zijn voor de productie van zonnepanelen, windturbines en accu's van elektrische auto's.

“Wereldwijde investeringen in cruciale mineralen in de energietransitie houden geen gelijke tred met de escalerende vraag”, aldus het rapport.

“De huidige productieniveaus zijn ontoereikend om te voldoen aan de behoeften die nodig zijn om de opwarming van de aarde tot 1,5 graden Celsius te beperken, in lijn met het Akkoord van Parijs.”

De VN zeiden dat ze over de hele wereld 110 nieuwe mijnbouwprojecten hebben geïdentificeerd met een waarde van 39 miljard dollar, waarbij 22 miljard dollar is geïnvesteerd in 60 projecten in ontwikkelingslanden.

Maar om de doelstelling van een netto-nuluitstoot in 2030 te verwezenlijken zijn 80 nieuwe kopermijnen, 70 nieuwe lithiummijnen, 70 nikkelmijnen en 30 kobaltmijnen nodig.

Tussen 2022 en 2030 zouden investeringen van 360 tot 450 miljard euro nodig zijn, aldus de studie.

De groeiende vraag naar kritische materialen biedt kansen voor veel ontwikkelingseconomieën, vooral in Afrika, aldus het rapport. Het continent bezit meer dan een vijfde van de mondiale reserves van een tiental essentiële metalen.

De VN riepen ontwikkelingslanden op om de lokale toegevoegde waarde van hun mijnbouwactiviteiten te vergroten. Het merkte op dat geen enkel land in Afrika of Latijns-Amerika momenteel een belangrijke speler is in de productie van kathodes of andere batterijcomponenten.

In het rapport werd melding gemaakt van de ervaringen van de Democratische Republiek Congo, die door kobalt lokaal te raffineren de prijs die het ontvangt heeft verhoogd van $5,80 per kilogram op het moment van winning tot $16,20 per kilogram na transformatie.