Ministerie dwingt digitale tracking af voor liftonderhoud

Ministerie dwingt digitale tracking af voor liftonderhoud

Het Ministerie van Industrie en Technologie heeft nieuwe regelgeving ingevoerd die technische diensten verplicht om de onderhoudsactiviteiten van liften zes maanden lang digitaal vast te leggen en te archiveren, na verschillende ongevallen met doden en gewonden tot gevolg.

Volgens het nieuwe regelgevingsontwerp moeten technische diensten alle onderhoudswerkzaamheden aan liften op video vastleggen en deze opnames minimaal zes maanden bewaren.

Naar aanleiding van de talrijke ongelukken in studentenflats vorig jaar, waarvan sommige met dodelijke slachtoffers resulteerden, schrijft de ontwerpverordening van het ministerie voor dat technische diensten hun onderhoudsactiviteiten digitaal moeten documenteren. Deze gegevens moeten, samen met eventuele gerelateerde informatie en documenten, op verzoek aan het ministerie of andere aangewezen partijen worden verstrekt. Bovendien ontvangt elke lift een unieke 32-cijferige identificatiecode voor nauwkeurige tracking.

Technische diensten zijn verplicht om het gebruik van liften in risicovolle of gevaarlijke situaties te voorkomen en bouwtoezichthouders onmiddellijk te informeren. Indien nodig moeten zij ook reddingsoperaties uitvoeren. Bouwtoezichthouders of beheerders zijn er verantwoordelijk voor dat onbevoegde personen zich niet met de liften bemoeien en dat passende maatregelen worden genomen om gebruik onder gevaarlijke omstandigheden te voorkomen.

Liftdienstverleners moeten een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afsluiten van ten minste 3 miljoen Turkse lira ($93.000), waarbij het bedrag jaarlijks wordt aangepast op basis van het herwaarderingspercentage. Een kopie van het onderhoudscontract moet worden ingediend bij het Turkse Standaardinstituut. Gebouwbeheerders moeten ook een onderhoudscontract opstellen om ervoor te zorgen dat maandelijks onderhoud wordt uitgevoerd.