Het Turkse parlement maakt zich op voor de agenda voor na de verkiezingen

Het Turkse parlement maakt zich op voor de agenda voor na de verkiezingen

Na een pauze als gevolg van de lokale verkiezingen van 31 maart zal het Turkse parlement opnieuw bijeenkomen, waarbij zowel de algemene vergadering als de commissies op 16 april hun werkzaamheden zullen hervatten.

Verwacht wordt dat de algemene vergadering van het parlement haar actieve wetgevingsagenda een impuls zal geven na een speciale zitting op 23 april, erkend als Nationale Soevereiniteits- en Kinderdag. De dag heeft een betekenis omdat het de oprichting van het Turkse parlement in 1920 markeert en wordt herdacht met verschillende activiteiten, waarbij met name kinderen de parlementaire rol overnemen en discussies over kinderkwesties.

Bij de hervatting van de zittingen wordt verwacht dat verschillende parlementsleden die bij de lokale verkiezingen burgemeestersoverwinningen hebben behaald, hun ontslag zullen indienen.

Onder hen zijn Burcu Köksal, gekozen burgemeester in Afyon, Abdurrahman Tutdere in Adıyaman, Hasan Baltacı in Kastamonu en Ahmet Önal in Kırıkkale, die allemaal de Republikeinse Volkspartij (CHP) vertegenwoordigen.

De door de regerende Partij voor Rechtvaardigheid en Ontwikkeling (AKP) geleide alliantie staat op het punt de wetgevingsvoorstellen op het gebied van toerisme en energie, die voorheen vóór de verkiezingen onder de loep werden genomen, opnieuw te bekijken.

Wijzigingen in de wetten die het beroep van toeristengidsen en reisbureaus regelen, staan ​​op de agenda, naast de herinvoering van een omnibusverordening die zich richt op de energiesector.

Met name verleent de voorgestelde verordening het Directoraat-Generaal voor Mineralenonderzoek en Exploratie (MTA) de bevoegdheid om huiszoekingen uit te voeren zonder de noodzaak van een voorlopig rapport.

Bovendien staat het parlement op het punt een onderzoekscommissie op te richten om onderzoek te doen naar het aardverschuivingsincident in een goudmijn in de oostelijke stad Erzurum, in het İliç-district in februari, waar negen arbeiders vastzaten.

Bovendien geven rapporten aan dat de AKP van plan is gesprekken aan te gaan met verschillende politieke facties, geleid door parlementaire leiders. Het initiatief beoogt steun te verwerven voor de formulering van een nieuwe grondwet. Het amendement, dat de steun van ten minste 37 parlementsleden van andere partijen vereist om het tot een referendum te brengen, beschikt momenteel niet over de noodzakelijke meerderheid in het parlement.