Het succes van het programma is een daling van het tekort op de lopende rekening, aldus Şimşek

Het succes van het programma is een daling van het tekort op de lopende rekening, aldus Şimşek

De daling van het jaarlijkse tekort op de lopende rekening, die al acht maanden aanhoudt, is het succes van het economische programma, heeft minister van Financiën Mehmet Şimşek gezegd.

Het tekort op de lopende rekening op jaarbasis daalde in maart met 25,8 miljard dollar vergeleken met juni 2023, zei Şimşek, in commentaar op de laatste betalingsbalansgegevens die de Centrale Bank op 13 mei onthulde.

Deze verbetering van het tekort op de lopende rekening duidt erop dat het jaarlijkse tekort op de lopende rekening volgens de minister met ongeveer 2,7 procent van het nationaal inkomen is gedaald.

“Met vertrouwen in ons programma neemt onze risicopremie af en neemt de toegang tot externe financiering toe”, zei Şimşek, waarbij hij opmerkte dat de kapitaalinstroom, exclusief reserves – officiële en bancaire reserves – 20 miljard dollar boven het jaarlijkse tekort op de lopende rekening van maart lag.

De verbetering van de deviezenreserves zal zich voortzetten met de daling van het tekort op de lopende rekening en de positieve vooruitzichten voor de instroom van externe financiering, voegde Şimşek eraan toe.

“Zo zal de macrofinanciële stabiliteit verder worden versterkt en zal er een aanzienlijke bijdrage worden geleverd aan het desinflatieproces”, aldus de minister.

In het economische programma voor de middellange termijn voorspelt de regering dat het tekort op de lopende rekening zal afnemen tot 34,7 miljard dollar of 3,1 procent van het geschatte bbp in 2024. Vorig jaar bedroeg het tekort op de lopende rekening 44,96 miljard dollar.

De regering schat dat het tekort op de lopende rekening verder zal afnemen tot 31,7 miljard dollar in 2025 en tot 30 miljard dollar in 2026, wat overeenkomt met respectievelijk 2,6 procent en 2,3 procent van het bbp.