Het ministerie komt tussenbeide in de 'simit'-prijsstijging met nieuwe regelgeving

Het ministerie komt tussenbeide in de 'simit'-prijsstijging met nieuwe regelgeving

Het Ministerie van Handel heeft zich uitgesproken over de recente stijging van de prijzen van 'simit', vaak 'Turkse bagel' genoemd, naar aanleiding van een verordening geïntroduceerd door de Confederatie van Handelslieden.

Met goedkeuring van het ministerie is de regeling, gericht op het vaststellen van de prijzen van simit, in werking getreden na publicatie in de Staatscourant.

Onder de gewijzigde regelgeving kunnen simitprijzen nu met toestemming van het ministerie worden aangepast, vergelijkbaar met de broodprijzen.

Het proces omvat samenwerking tussen provinciale directoraten van handel, de unie van relevante kamers en vertegenwoordigers van de kamer die het tarief uitvaardigt en de relevante gemeente.

Een commissie van deze entiteiten zal tariefvoorstellen voor simitprijzen beoordelen. Zodra het voorstel is gevormd, wordt het onderzocht door het ministerie, wiens positieve kijk noodzakelijk is voor definitieve goedkeuring.

In gevallen waarin het ministerie het echter niet goedkeurt, kan de raad van bestuur een herzien tariefvoorstel met motivering ter goedkeuring voorleggen zonder overleg met de commissie.