Fitch herziet de vooruitzichten voor de Turkse banksector naar 'verbetering'

Fitch herziet de vooruitzichten voor de Turkse banksector naar ‘verbetering’

Fitch Ratings heeft zijn vooruitzichten voor de Turkse banksector herzien van neutraal naar verbeterend, daarbij verwijzend naar verminderde financiële risico’s en toegenomen beleggersvertrouwen na de invoering van een meer conventioneel economisch beleid door het land.

klasse = “cf”>

Het ratingbureau zei op 25 juni in een verklaring dat de verbeterde vooruitzichten te danken zijn aan de toegenomen deviezenreserves van de Centrale Bank van de Republiek Türkiye, de lagere dollarisering en de gemakkelijkere toegang tot externe financiering voor banken.

Fitch merkte op dat Turkse banken dit jaar voor 6,5 miljard dollar aan schulden in vreemde valuta hebben uitgegeven, wat heeft bijgedragen aan het verbeteren van hun liquiditeit en het verminderen van hun afhankelijkheid van externe financiering.

Het agentschap zei dat het verwacht dat verdere schulduitgifte opportunistisch zal zijn, gezien de over het algemeen adequate kapitalisatie- en liquiditeitsbuffers van de banken.

“De recente stijging van de uitgifte van Turkse bankschulden heeft de externe financieringsdruk verminderd en suggereert dat internationale investeerders het vertrouwen in de sector hebben herwonnen. Sinds de beleidsverandering van Turkiye hebben de banken lagere risicopremies gezien en is de toegang tot externe markten aanzienlijk verbeterd”, aldus het rapport.

Fitch waarschuwde echter ook dat er enige onzekerheid blijft bestaan ​​over het vermogen van de huidige beleidsmix van Türkiye om een ​​duurzame daling van de inflatie te bewerkstelligen.

klasse = “cf”>

“Het onvermogen om de beleidsconsistentie te verbeteren, bijvoorbeeld door een strakker begrotings- en inkomensbeleid of voortijdige monetaire versoepeling, zou het vertrouwen van investeerders kunnen verminderen”, aldus het rapport.

“Bovendien blijft de liquiditeit van de sector FC met risico’s kampen als gevolg van de nog steeds hoge, zij het lagere, FC-deposito’s en tegen vreemde valuta beschermde deposito’s (samen 52 procent van de totale deposito’s) en de aanzienlijke afhankelijkheid van externe financiering.”

Het ratingbureau verwacht ook dat de winstgevendheid van de sector zal verzwakken als gevolg van wettelijke groeilimieten voor leningen, hogere financieringskosten en een gematigde verslechtering van de activakwaliteit, als gevolg van het herbalanceringsproces van het macrobeleid.

“De winstgevendheid zou echter redelijk moeten blijven in vergelijking met historische gemiddelden”, aldus het rapport.