First lady ontmoet UNDP-hoofd in Dubai

First lady ontmoet UNDP-hoofd in Dubai

De Turkse first lady Emine Erdoğan is tijdens een top in Dubai in gesprek gegaan met het hoofd van het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties (UNDP), Achim Steiner, aan de zijlijn van het Sustainable Development Goals Forum.

Uit dankbaarheid erkende Erdoğan de cruciale rol die de UNDP en andere VN-kantoren speelden, vooral tijdens de nasleep van de aardbevingen van vorig jaar in het zuiden van Turkije. Ze benadrukte de waarde van de steun die in deze tijden werd geboden.

Erdoğan benadrukte het belang van duurzame praktijken in culturen en religies en onderstreepte het belang van de terugkeer naar traditionele manieren van leven.

In reactie daarop benadrukte Steiner, puttend uit zijn ervaringen uit het verleden als uitvoerend directeur van het VN-milieuprogramma (UNEP), zijn inzet voor op het milieu gebaseerde en duurzame ontwikkeling. Hij prees de inspanningen van Erdoğan in het ‘zero waste’-project en erkende de ‘mondiale betekenis ervan’.

Steiner onderstreepte het belang van afvalbeheer in hun werkveld en prees haar leiderschap in het ‘zero waste’-initiatief op mondiaal niveau. Hij sprak zijn tevredenheid uit over de implementatie van het project in Türkiye en presenteerde het als een waardevol voorbeeld voor de wereld.

Tijdens de bijeenkomst bespraken Steiner en Erdoğan de escalerende dreiging die uitgaat van kunststoffen, die “onmisbaar worden geacht en op grote schaal worden gebruikt in verschillende aspecten van het dagelijks leven.” De partijen uitten hun bezorgdheid over de gevolgen voor het milieu van een dergelijk wijdverbreid gebruik en beloofden de kwestie gezamenlijk aan te pakken.

Ze spraken allebei de wens uit om in de nabije toekomst opnieuw bijeen te komen in Türkiye of New York.