Erdoğan benadrukt de samenwerking in de Turkse wereld

Erdoğan benadrukt ‘samenwerking in de Turkse wereld’

President Recep Tayyip Erdoğan heeft de voortdurende samenwerkingsinspanningen tussen Turkse landen in diverse sectoren zoals gezondheidszorg, defensie, onderwijs en energie onderstreept.

Tijdens zijn toespraak in een videoboodschap die werd verzonden naar het negende Turkse Medische Wereldcongres dat op 20 oktober in Istanbul werd gehouden, drukte Erdoğan de toewijding van Türkiye uit om de banden binnen de Organisatie van Turkse Staten te versterken.

De president benadrukte vooral het belang van kunstmatige-intelligentietechnologieën en voorspelde dat hun markt in 2030 een waarde van 1,5 biljoen dollar zal bereiken.

Erdoğan wees op de cruciale rol van AI op het gebied van de gezondheidszorg en het potentieel ervan om medische praktijken te revolutioneren. Hij verwachtte dat de presentaties en discussies binnen het congres, gecentreerd rond AI in de gezondheidszorg, de weg zouden vrijmaken voor innovatieve oplossingen en vooruitgang in de medische sector.

In zijn toespraak erkende Erdoğan ook de solidariteit van de Turkse staten na de verwoestende aardbevingen in februari in het zuiden van Turkiye.

‘Ik geloof dat we grote successen zullen boeken zolang we de geest van broederschap onder ons intact houden’, merkte hij op.