EBRD verstrekt lening aan banketbakker Kervan Gıda

EBRD verstrekt lening aan banketbakker Kervan Gıda

De Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (EBRD) verstrekt een langetermijnlening van 22 miljoen euro aan Kervan Gıda, de grootste exporteur van geleisnoepjes in Turkije.

Het geld zal worden gebruikt om kapitaalinvesteringen te financieren om de capaciteit van de jelly- en dropproductielijnen van het bedrijf te vergroten, zonnepanelen te installeren en de afvalwaterzuiveringsmethoden te verbeteren.

Dankzij de investering in zonnepanelen kan het bedrijf de CO2-uitstoot van zijn activiteiten jaarlijks met ruim 4.000 ton verminderen.

De lening zal ook een belangrijke rol spelen bij het verbeteren van de HR-praktijken, waaronder een leven lang leren en loopbaanmanagement om de vertegenwoordiging van vrouwen in de beroepsbevolking te vergroten, aldus de EBWO in een verklaring.

De export is goed voor ruim 70 procent van de omzet van het beursgenoteerde bedrijf.

“We zijn ervan overtuigd dat Kervan door deze lening zijn concurrentievermogen zal vergroten, zijn duurzame energiebronnen zal uitbreiden en zijn werknemersbetrokkenheid verder zal vergroten”, aldus Natalia Zhukova, hoofd van de landbouwsector van de EBRD.

Deze lening zal Kervan in staat stellen belangrijke investeringen te financieren die de concurrentiepositie van het bedrijf zullen vergroten, aldus Burhan Başar, de CEO van Kervan Gıda.

“Het zal ook een belangrijke rol spelen in onze investeringen in hernieuwbare energiebronnen.”

Tot nu toe heeft de EBRD ruim 18 miljard euro geïnvesteerd in verschillende sectoren van de Turkse economie, grotendeels in de particuliere sector.