De vraag naar privé-detectives stijgt in heel Turkije

De vraag naar privé-detectives stijgt in heel Turkije

Ondanks het gebrek aan wettelijke regelgeving in Türkiye neemt de vraag naar diensten van ‘privédetectives’ met de dag toe.

Privé-detectives, die in veel landen onder wettelijke regelgeving werken, beschikken niet over een wettelijke regeling die het kader van het beroep in Türkiye schetst. Hun dienst wordt echter ook niet als een misdaad beschouwd.

Omdat er geen regelgeving bestaat die de presentatie van bewijsmateriaal ten gunste of tegen de beklaagde en de klager verhindert dat via particulier onderzoek is verkregen, kiezen veel mensen nu voor privé-detectives voor het verzamelen van bewijsmateriaal in rechtszaken. Grenzen aan deze praktijk binnen de reikwijdte van de jurisprudentie zijn schending van het privéleven en het illegaal verzamelen van bewijsmateriaal.

Zo kunnen beelden van bewakingscamera’s die zijn verzameld bij een onderzoek naar een incident, extern onderzoek voor bewijsdetectie en het maken van foto’s van de plaats delict in de rechtszaal worden gebruikt.

Stalken en fotograferen met het doel om iemand in de val te lokken, of het zonder toestemming documenteren van telefoongesprekken op een persoonlijk apparaat, vormen echter een misdrijf.

Vrouwen vormen de belangrijkste doelgroep die deze dienst zoekt. ‘Bedriegt mijn man of minnaar mij?’ is het belangrijkste probleem dat vrouwen onderzocht willen hebben, vaak bij echtscheidingszaken. In dergelijke gevallen accepteren familierechtbanken geen foto’s die in het geheim zijn gemaakt of via surveillance zijn verkregen als bewijsmateriaal.

Intussen zijn er twee afzonderlijke uitspraken van het Hof van Cassatie over privé-detectives.

De 13e Burgerlijke Kamer van het Hof van Cassatie rechtvaardigde in haar besluiten nr. 2016/5174 en 2018/12127 de handhavingsprocedures die waren geïnitieerd door privé-detectives die de vergoedingen voor hun diensten niet konden ontvangen.

De 4e Burgerlijke Kamer van het Hof van Cassatie daarentegen heeft in haar besluiten nr. 2014/9209 en 2014/16818 foto’s genomen door een privé-detective die aan het dossier zijn toegevoegd als bewijsmateriaal door de eiser beschouwd, die een rechtszaak heeft aangespannen wegens morele schade jegens de persoon met wie zijn vrouw een relatie had.