De productieactiviteit trekt in januari aan

De productieactiviteit trekt in januari aan

De Turkse inkoopmanagersindex (PMI) steeg van 47,4 in december 2023 naar 49,2 in januari, zo blijkt uit de gegevens van S&P Global.

“Het PMI-cijfer duidde op slechts een lichte matiging van de zakelijke omstandigheden aan het begin van het jaar. De gezondheid van de sector is nu in zeven opeenvolgende maanden verslechterd”, zei S&P Global op 1 februari.

De zachtere matiging van de bedrijfsomstandigheden kwam overeen met het beeld van de productie, die in zes maanden tijd in de minste mate vertraagde, aldus het rapport.

“Volgens de respondenten bleef de vraag kwetsbaar, maar vertoonde hij in januari enkele tekenen van verbetering.”

Een grote stijging van het minimumloon leidde in januari tot een piek in de inflatie van de inputkosten, waarbij de outputprijzen in reactie hierop sneller stegen, aldus het rapport, waarbij werd opgemerkt dat problemen met de scheepvaart in de Rode Zee intussen hebben bijgedragen aan een solide verlenging van de levertijden van leveranciers.

“De aanhoudende kwetsbaarheid van de vraag werd benadrukt door een verdere versoepeling van de nieuwe productie, waardoor de huidige reeks van matigingen werd verlengd tot zeven maanden. Ook de nieuwe exportorders zijn afgenomen, zij het slechts in geringe mate.”

Er waren enkele positieve signalen in de laatste PMI-cijfers voor Türkiye, waarbij de matiging over het algemeen afnam, aldus Andrew Harker, directeur economie bij S&P Global Market Intelligence.

“De historische relatie tussen de PMI-gegevens en de officiële industriële productiegegevens duidt op een solide start van het jaar”, aldus Harker.