De Centrale Bank verlaagt de verplichte reserves voor valutabeschermde rekeningen

De Centrale Bank verlaagt de verplichte reserves voor valutabeschermde rekeningen

De Centrale Bank heeft de reserveverplichtingsratio’s gewijzigd met als doel de verschuiving naar deposito’s in Turkse lira’s te stimuleren.

De reserveverplichtingen voor FX-beschermde rekeningen met een looptijd tot zes maanden zullen worden verlaagd van 30 procent naar 25 procent, zo maakte de bank op 30 januari bekend.

De aanvullende reserveverplichting voor in valuta luidende deposito’s/participatiefondsen aangehouden in Turkse lira’s zal volgens de bank worden verhoogd van 4 procent naar 8 procent.

“Met deze regelingen worden de stappen richting de transitie naar deposito’s in Turkse lira versterkt, terwijl het kwantitatieve verkrappingsproces doorgaat”, aldus de bank in een verklaring op haar website.

De bank herinnerde eraan dat het Monetary Policy Committee (MPC) in zijn besluit van 25 januari heeft verklaard dat het comité, in lijn met het vereenvoudigingsproces, het monetaire transmissiemechanisme zal versterken in het licht van eventuele buitensporige volatiliteit in het kredietaanbod en de depositorente door middel van macroprudentieel beleid.

De commissie kondigde ook aan dat zij, naast beleidsrentebesluiten, kwantitatieve verkrapping zal blijven implementeren om het monetaire verkrappingsproces te ondersteunen, voegde de bank eraan toe.

Tijdens haar MPC-vergadering op 25 januari verhoogt de bank de beleidsrente – de repo-veilingrente voor één week – van 42,5 procent naar 45 procent.

Naast beleidsrentebesluiten zal de commissie doorgaan met het implementeren van kwantitatieve verkrapping door de sterilisatie-instrumenten waarover zij beschikt uit te breiden om het monetaire verkrappingsproces te ondersteunen, aldus de bank in de verklaring die na het rentebesluit werd uitgegeven.

Door valuta beschermde depositorekeningen, bekend als KKM, zijn in waarde gedaald sinds de bank in augustus vorig jaar besloot de KKM-regeling terug te draaien.