Türkiyes 20 meest luchtverontreinigde regio's onthuld

De 20 meest luchtverontreinigde regio’s van Türkiye onthuld

Door gegevens van meetstations voor de luchtkwaliteit te analyseren, heeft Greenpeace Mediterranean twintig regio’s met de hoogste luchtverontreiniging in Türkiye geïdentificeerd, waarbij de zuidoostelijke, door de aardbeving getroffen provincie Hatay, in het district Iskenderun, op de eerste plaats staat.

Als onderdeel van haar inspanningen om de luchtvervuiling te bestrijden, analyseerde Greenpeace Mediterranean in 2023 fijnstof en PM10-gegevens verkregen van stations in het nationale luchtkwaliteitsmonitoringnetwerk van het Ministerie van Milieu, Verstedelijking en Klimaatverandering.

In dit kader werden de twintig regio’s met de hoogste luchtverontreiniging in Türkiye geanalyseerd, waarbij Iskenderun de leiding nam en het Kadıköy-district in Istanboel op de tweede plaats kwam.

Tegen de verwachtingen in werd geen enkel ander district uit Istanbul in de ranglijst opgenomen, terwijl de zuidoostelijke door aardbevingen getroffen provincies zoals Hatay, Osmaniye, Gaziantep en Kahramanmaraş wel in de ranglijst waren opgenomen.

Ook de noordoostelijke provincie Bursa stond met de districten Kestel en Nilüfer op de lijst.

Volgens de analyseresultaten werd in het district Iskenderun gedurende 235 dagen per jaar vervuilde lucht ingeademd die de PM10-grenswaarde overschreed.

Greenpeace klimaat- en energiedeskundige Gökhan Ersoy wijst erop dat volgens de Wereldgezondheidsorganisatie luchtvervuiling wereldwijd 13 doden per minuut veroorzaakt en zei dat luchtvervuiling in Türkiye op de vijfde plaats staat, na tabak, overgewicht, hoge bloeddruk en hyperglykemie wat betreft de risico’s die tot de dood leiden.

Verwijzend naar fossiele brandstoffen als verantwoordelijk voor de luchtvervuiling in het algemeen, zei Ersoy: “Het feit dat drie andere steden uit het aardbevingsgebied dit jaar op de lijst staan ​​en dat Hatay en Osmaniye voor het eerst tot de tien meest vervuilde regio’s behoren, toont aan dat de extra vervuilingsbelasting veroorzaakt door de puinverwijderingswerkzaamheden niet kan worden getolereerd in termen van de volksgezondheid, aangezien alle stations in deze drie steden de jaarlijkse grenswaarde overschreden.”