'Bevingszone risico op besmettingen overgedragen door muggen'

‘Bevingszone risico op besmettingen overgedragen door muggen’

ISTANBUL

Om epidemieën te voorkomen, heeft een onderzoek door een groep deskundigen op het gebied van infectieziekten en volksgezondheid gewaarschuwd dat de strijd tegen muggen in de door aardbevingen getroffen gebieden uiterst grondig moet worden uitgevoerd, vooral in gebieden met een hoog risico op malaria, zoals zoals de provincies Adana en Mersin.

Het artikel over de studie die de aandacht vestigde op het risico van infectieziekten in het aardbevingsgebied werd gepubliceerd in The Lancet, een van ’s werelds meest gerespecteerde medische tijdschriften.

De studie richtte zich niet alleen op infectieziekten, maar ook op door vaccinatie te voorkomen ziekten zoals mazelen, bof, rubella, cholera en de mogelijke risico’s en dringende maatregelen die moeten worden genomen als gevolg van de “anopheles”-muggensoort, die wijdverbreid is in de regio en bekend staat om malaria op mensen over te brengen.

Prof. Dr. Önder Ergönül, een van de leidende figuren van het team dat het onderzoek leidde, wees erop dat de verzengende hitte die de hele wereld al dagenlang treft, een groter risico op infectieziekten in het aardbevingsgebied heeft gecreëerd.

Ergönül merkte op dat na grote natuurrampen een toename van het aantal infecties wordt verwacht en dat zich veel situaties kunnen voordoen bij slachtoffers van aardbevingen die nog steeds in tenten- en containersteden verblijven, van hersenbloeding tot hoge bloeddruk en shock als gevolg van ernstig vochtverlies.

Benadrukkend dat vooral ouderen en kinderen kwetsbaarder zijn voor infecties, verklaarde de professor dat de zuidelijke provincies Mersin en Adana en de regio Çukurova al als risicovol worden beschouwd in termen van malaria-infecties en dat deze gebieden nauwkeuriger moeten worden gecontroleerd.

“Om malaria een epidemie te laten worden, moet de vectormuggensoort op grote schaal worden gedetecteerd in de regio. Het belangrijkste punt bij het voorkomen van de epidemie daar is de strijd tegen de vector, dat wil zeggen het vernietigen van de muggen”, zei hij.