Begrotingstekort in 2023 minder dan voorspeld door de overheid

Begrotingstekort in 2023 minder dan voorspeld door de overheid

De begroting van de centrale overheid produceerde in 2023 een tekort van 1,37 biljoen Turkse lira, wat minder is dan de regering aanvankelijk had verwacht in het middellangetermijnprogramma.

De regering had in 2023 een begrotingstekort van 1,63 biljoen lira of 6,4 procent van het geschatte bbp verwacht.

In 2022 bedroeg het begrotingstekort 142,7 miljard lira.

De inkomsten stegen vorig jaar met ruim 86 procent ten opzichte van 2022 tot 5,2 biljoen lira, terwijl de belastinginning met 91,2 procent steeg, de cijfers die het ministerie van Financiën op 15 januari onthulde.

De belastinginkomsten over de toegevoegde waarde stegen met 189 procent naar 505 miljard lira, terwijl de stijging van de speciale consumptiebelastinginkomsten 121 procent bedroeg naar 928 miljard lira.

De niet-belastinginkomsten stegen met 55 procent.

De totale uitgaven bedroegen 6,6 biljoen lira, een stijging met bijna 124 procent ten opzichte van 2022.

De rente-uitgaven stegen met 117 procent tot 675 miljard lira en de niet-rente-uitgaven stegen met 125 procent tot 5,9 miljard lira.

De begroting produceerde vorig jaar een primair tekort van 700 miljard lira, tegenover een primair overschot van 51,4 miljard lira.

Alleen al in december noteerde de begroting een tekort van 843 miljard lira, na een overschot van 76,6 miljard lira in de voorgaande maand.

In het middellangetermijnprogramma verwacht het kabinet voor 2024 een begrotingstekort van 2,5 biljoen, wat overeenkomt met 6 procent van het geschatte nationale inkomen.

Het kabinet verwacht dat het begrotingstekort in 2025 en 2026 zal krimpen tot respectievelijk 3,4 procent en 2,5 procent van het bbp.