Bedreigde insectensoorten zien de populatie in Diyarbakır toenemen

Bedreigde insectensoorten zien de populatie in Diyarbakır toenemen

De populatie van Lertha extensa, een bedreigde insectensoort die voornamelijk voorkomt in het oosten van de regio Zuidoost-Anatolië en in bepaalde gebieden van Irak, Iran en Armenië, heeft een opmerkelijke toename gekend.

klasse = “cf”>

De soort, die in Rusland op herdenkingsmunten staat vanwege zijn bedreigde status, is onderwerp van wetenschappelijke belangstelling en inspanningen voor natuurbehoud geworden.

Professor Ali Satar, hoofd van de afdeling Zoölogie aan de Dicle Universiteit in de zuidoostelijke provincie Diyarbakır in Türkiye, sprak zijn tevredenheid uit over de recente bevolkingsgroei.

“Sinds ze op de Rode Lijst van bedreigde diersoorten stonden, hebben de Russen geld voor hen gedrukt. Deze soort is erg belangrijk en hun aantal is in onze regio aanzienlijk toegenomen.”

De rode lijst van de Internationale Unie voor het behoud van de natuur is ’s werelds meest uitgebreide informatiebron over het uitstervingsrisico van soorten. Lertha extensa staat bekend om zijn zeldzaamheid en beperkte leefgebied.

“Wij hebben ze met onze waarnemingen ontdekt. We willen ze promoten”, voegde Satar eraan toe.

Hij merkte ook de biologische controlemechanismen op die helpen de bevolking van Lertha extensa in stand te houden.

klasse = “cf”>

“Als ze uit de eieren komen, brengen ze hun larvale periode twee jaar door. Gedurende deze tijd leven ze als roofinsecten en voeden ze zich met schadelijke insecten.”

“Nadat ze volwassen zijn, voeden ze zich voornamelijk met stuifmeel. Ze hebben een heel interessante manier van leven. Ze moeten gezien en gepromoot worden, en ze mogen niet geschaad worden.”

De betekenis van dit insect reikt verder dan zijn ecologische rol.

Satar wees erop dat mensen in andere landen ze zo waarderen dat ze ze in hun geld graveren.

Naast inspanningen voor natuurbehoud benadrukte Satar het belang van het behoud van de biodiversiteit en het minimale gebruik van pesticiden.

“Er moet zoveel mogelijk de nadruk worden gelegd op minder gebruik van pesticiden en biologische bestrijding. We moeten de insecten die landbouwproducten beschadigen bestrijden met hun natuurlijke vijanden, zodat we deze zeldzame soorten niet vernietigen.”