AFAD is van plan de responsinspanningen uit te breiden met militaire en politiesteun

AFAD is van plan de responsinspanningen uit te breiden met militaire en politiesteun

Het hoofd van het Türkiye-voorzitterschap voor rampen- en noodbeheer (AFAD) heeft plannen aangekondigd om de responscapaciteiten van het land op aardbevingen te versterken, waarbij het leger, de gendarmerie en de politie hun krachten zullen bundelen in de door puin getroffen gebieden.

“We hebben een zoek- en reddingsteam van 35.000 mensen, inclusief niet-gouvernementele organisaties, maar dit is niet genoeg. We zijn begonnen met het samenstellen van een team van 100.000 mensen”, vertelde Oké Memiş aan de krant Hürriyet.

Het huidige zoek- en reddingsteam van AFAD bestaat uit 2.900 personen, en hij maakte ook plannen bekend om dit aantal in de nabije toekomst uit te breiden tot 8.000.

Memiş erkende dat de reacties op aardbevingen in het verleden tekortkomingen en tekortkomingen aan het licht hadden gebracht, waardoor de behoefte aan een robuuster responsteam ontstond. “Bij de laatste aardbeving hadden we moeite met de eerste reactie op de ramp, we hadden tekortkomingen, we realiseerden ons dit. We moeten het aantal zoek- en reddingsacties verhogen”, merkte hij op.

Om de doelstelling van 100.000 man te bereiken, schetste Memiş een plan dat een nauwere samenwerking met de Turkse strijdkrachten (TSK), de gendarmerie en de politie impliceert. “TSK zal paraat zijn als zich een ramp voordoet. Onze gendarmerie en politie zullen klaar staan… We zullen hen materiële steun bieden en training geven via AFAD”, legde hij uit.

Naast militairen, wetshandhavingspersoneel en niet-gouvernementele organisaties zal het responsteam ook mijnwerkers omvatten.

Memiş benadrukte het belang van een betere voorbereiding op aardbevingen en het leren van ervaringen uit het verleden. “We hebben nu een ervaring, zij het een bittere. We hebben door ervaring geleerd waar we tekortschieten, wat er gedaan kan worden, wat er kan gebeuren. Hoe groot de aardbeving ook is, we moeten oplossingen vinden”, merkte hij op.

Het AFAD-hoofd gaf ook updates over de hulpinspanningen voor slachtoffers van de aardbeving in het zuiden van het land en de huidige situatie in de getroffen regio.

Van de 115 miljard Turkse lira ($4,19 miljard) die tijdens een landelijke steuncampagne waren toegezegd, was 85,6 miljard lira ($3,12 miljard) gestort, maakte hij bekend. Bovendien was er na de campagne in totaal 118,6 miljard lira ($4,32 miljard) ingezameld voor slachtoffers van de aardbeving. Hiervan is al 57,7 miljard lira ($2,1 miljard) uitgegeven in de door de aardbeving getroffen gebieden.

Momenteel zijn er 188.868 containers in 347 containersteden die ongeveer 600.000 slachtoffers van de aardbeving huisvesten, aldus Memiş.