VN-vredeshandhavers moeten de Turks-Cypriotische strijdkrachten aanpakken

VN-vredeshandhavers ‘moeten Turks-Cypriotische strijdkrachten aanpakken’

De Nationale Veiligheidsraad (MGK) heeft de Vredesmacht van de Verenigde Naties opgeroepen om een ​​formele juridische overeenkomst te sluiten met de Turks-Cypriotische autoriteiten, volgens een verklaring die werd vrijgegeven na hun recente bijeenkomst onder voorzitterschap van president Recep Tayyip Erdoğan.

In de verklaring, uitgegeven door het directoraat Communicatie, werd bezorgdheid geuit over de “dubbele standaardhouding” van de VN-vredeshandhavers en over de activiteiten die “de soevereiniteit van de Turkse Republiek Noord-Cyprus (TRNC) en de fundamentele humanitaire behoeften van de Turks-Cyprioten niet respecteren. .”

“Türkiye zal garant blijven staan ​​voor veiligheid en vrede voor de Turks-Cyprioten, in overeenstemming met zijn rechten die voortvloeien uit het internationaal recht en verdragen”, aldus de verklaring.

De stap komt in de context van het al lang bestaande geschil tussen Grieks- en Turks-Cyprioten op het eiland, ondanks talloze diplomatieke inspanningen voor een alomvattende regeling.

De verklaring volgde op een recente woordenwisseling tussen Turks-Cypriotische strijdkrachten en VN-vredeshandhavers vorige maand. De confrontatie vond plaats toen laatstgenoemde de wegenaanleg in het dorp Pyla, gelegen binnen de door de VN bewaakte bufferzone, belemmerde.

De weg zou voor Turks-Cyprioten directe toegang tot Pyla bieden, waarbij een controlepost aan de noordgrens van een Britse militaire basis zou worden omzeild.

De Turks-Cypriotische autoriteiten beweren dat het wegenproject een “humanitair doel” heeft om de toegang voor de dorpsbewoners van Pyla te vergemakkelijken. De Griekse kant beschouwt de bouw echter als een potentieel door militairen aangestuurde stap in een gevoelige bufferzone.

Tijdens de bijeenkomst op 28 september bespraken de deelnemers verschillende regionale kwesties, waaronder het recente staakt-het-vuren tussen Azerbeidzjan en Armenië. Ze benadrukten dat permanente vrede in de zuidelijke Kaukasus “alleen kan worden bereikt door de onvoorwaardelijke vestiging van de territoriale integriteit en soevereiniteit van Azerbeidzjan.”

Turkije zal de inspanningen blijven steunen om duurzame vrede en stabiliteit in de regio te garanderen”, aldus het bureau.

Tijdens de bijeenkomst werd bovendien ingegaan op de ontwikkelingen in verband met de oorlog in Oekraïne, waaronder de heropleving van de onlangs opgeschorte graanovereenkomst. Türkiye herhaalde vastbesloten te zijn de inspanningen voort te zetten “voor een rechtvaardige en duurzame vrede in de regio”.

Bovendien werden tijdens de bijeenkomst de antiterrorisme-inspanningen geëvalueerd, waarbij de nadruk werd gelegd op recente operaties tegen organisaties als de PKK, FETÖ en ISIL. De verklaring drong er ook bij actoren die de PKK steunen op aan om hun “verplichtingen die voortvloeien uit het internationaal recht en de mensenrechten, en hun verantwoordelijkheden als bondgenoten” na te komen.