Update van de foutenkaart van Türkiye duurt 5 jaar: expert

Update van de foutenkaart van Türkiye duurt 5 jaar: expert

Als gevolg van een reeks grootschalige aardbevingen die Türkiye de afgelopen jaren heeft meegemaakt en hun grote impact op de breuklijnen, zou de breukkaart van het land op zijn vroegst binnen vijf jaar kunnen worden bijgewerkt, aldus een geowetenschapper.

Het directoraat-generaal voor mineraalonderzoek en exploratie van Türkiye heeft onlangs de breukkaart van het land herzien, waardoor het aantal actieve breuksegmenten is toegenomen met het potentieel om aardbevingen te veroorzaken met een kracht van 5,5 tot 7,9, van 150 tot 485.

Aan de andere kant beweerde academicus Hasan Sözbilir van de Dokuz Eylül Universiteit van İzmir dat deze toename niet te wijten was aan de ontdekking van nieuwe fouten, maar eerder aan het opnemen van fouten die al in de wetenschappelijke gemeenschap werden erkend, maar voorheen van de kaart waren weggelaten.

Sözbilir stelde dat significante seismische gebeurtenissen, met name de aardbevingen in Kahramanmaraş op 6 februari en de aardbeving in İzmir met een kracht van 6,6 op de schaal van Richter in 2020, substantiële veranderingen teweegbrachten in het aantal breuken en breuken. deze grote aardbevingen moeten worden uitgevoerd.

In het licht van deze bevindingen zal de actualisering van de breukkaart tussen 2028 en 2030 voltooid zijn.

“Het bijwerken van de actieve breukkaart van Türkiye is afhankelijk van het evalueren van de wetenschappelijke vooruitgang van het afgelopen decennium en het opnemen ervan in deze kaarten. Dit streven vereist niet alleen een aanzienlijk budget, maar vereist ook minimaal vier tot vijf jaar onderzoek”, aldus Sözbilir.

“Het bijwerken van de actieve breukkaart van Türkiye kan alleen tussen 2028 en 2030 worden gerealiseerd. Na voltooiing zal het totale aantal actieve breuken op zowel land als onder de zee op nationaal niveau meer dan 600 bedragen”, voegde hij eraan toe.

Een andere deskundige, Süleyman Pampal, verwierp ook het beeld dat de media geven van “het aantal breuklijnen in Türkiye stijgt van 100 naar 500”, en beweert dat dergelijke verklaringen onvolledige informatie opleverden. Hij benadrukte dat deze breuken niet nieuw ontdekt zijn na recente aardbevingen, maar eerder breuken die in voorgaande jaren waren geïdentificeerd, maar niet op de kaart waren opgenomen.