Uit onderzoek blijkt dat traditie nog steeds prominent aanwezig is in de Turkse samenleving

Uit onderzoek blijkt dat traditie nog steeds prominent aanwezig is in de Turkse samenleving

Uit onderzoek is gebleken dat traditie nog steeds prominent aanwezig is in de Turkse samenleving, waarbij mannen zich meer gehecht voelen aan traditie dan vrouwen.

Onderzoeksbureau Areda ondervroeg 2.384 mensen in heel Türkiye naar hun perceptie van traditie.

In het onderzoek werd op de vraag “Hoe evalueer je tradities en gebruiken voor een samenleving?” 88,2 van de deelnemers antwoordde ‘Noodzakelijk’. Hoewel er een daling is ten opzichte van de voorgaande jaren, 90,2 procent in 2021 en 87,9 procent in 2022, wordt de traditie door bijna de hele samenleving gesteund.

Terwijl 89 procent van de mannen tradities noodzakelijk vindt, is dit percentage onder vrouwen 87,4 procent.

Degenen die geloven in het behoud van gewoontes en tradities hebben ook een lichte daling gezien tot 90 procent in 2023. Terwijl dit percentage in 2021 91,8 procent bedroeg, daalde het tot 91,3 procent in 2022.

Opvallend is dat jongeren tussen de 18 en 34 jaar met 91,5 procent de leeftijdsgroep zijn die het meest belang hecht aan gewoonten en tradities. Bij de overige leeftijdsgroepen is de situatie als volgt: 35-54 jaar 89,7 procent, 55 jaar en ouder 88,4 procent.

Ondertussen vindt 89 procent van de samenleving traditionele waarden over het algemeen nuttig. Aan de andere kant is er een groep van 11 procent die dat niet doet. Deze statistiek varieert met 50,5 procent die denkt dat de meeste traditionele waarden in Türkiye nuttig zijn, terwijl 38,6 procent denkt dat sommige nuttig zijn en 5,9 procent denkt dat sommige schadelijk zijn, terwijl 5 procent denkt dat de meeste ervan schadelijk zijn.

Volgens de onderzoeksresultaten zegt ruim 90 procent van de samenleving zich min of meer verbonden te voelen met tradities en gebruiken; 61,1 procent van de mannen voelt zich erg gehecht aan tradities, terwijl dit percentage onder vrouwen op 44,9 procent blijft.