Türkiye ziet een stijging van het aantal afgestudeerden van de middelbare school onder jongvolwassenen: rapport

Türkiye ziet een stijging van het aantal afgestudeerden van de middelbare school onder jongvolwassenen: rapport

Türkiye is een van de twee landen waar het percentage houders van een middelbare schooldiploma in de leeftijdsgroep van 25 tot 34 jaar is toegenomen, blijkt uit een recent onderwijsrapport van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).

Het rapport stelde dat in de OESO-landen 14 procent van de mensen tussen 25 en 34 jaar geen middelbareschooldiploma heeft, terwijl Türkiye en Portugal werden erkend als succesvolle landen in het terugdringen van het percentage van deze leeftijdsgroep zonder middelbareschoolopleiding.

Ongeveer 52 procent van de vrouwen in de leeftijdsgroep van 25 tot 34 jaar in Türkiye had in 2015 geen middelbareschooldiploma, terwijl dit percentage vorig jaar daalde naar 34 procent, en de verbetering was zelfs nog groter onder Turkse vrouwen, aldus het rapport.

Een van de belangrijkste redenen achter dit succes wordt gezien als de wens van een groot aantal vrouwen die om verschillende redenen hun opleiding moesten onderbreken om na een bepaalde leeftijd hun middelbare schoolopleiding af te ronden.

Kijkend naar de hoofdsteden van de OESO-lidstaten, in Ankara, heeft ongeveer één op de vier volwassenen een diploma hoger onderwijs.

In termen van gendergelijkheid op het middelbare schoolniveau is het schooluitvalpercentage onder mannen hoger dan onder vrouwen, behalve in sommige landen zoals België, Chili, Duitsland, Zuid-Korea en Türkiye.