Türkiye en Irak beloven 'gezamenlijke strijd' tegen de PKK

Türkiye en Irak beloven 'gezamenlijke strijd' tegen de PKK

Een gezamenlijke verklaring van Türkiye en Irak na een veiligheidstop op hoog niveau in Bagdad heeft de wil van de twee buurlanden aangekondigd om gezamenlijk de PKK-terreurorganisatie op Iraaks grondgebied te bestrijden. Het onderstreepte ook dat Bagdad de PKK voor het eerst heeft verboden, een actie die Ankara toejuichte.

“De partijen onderstreepten ook dat de PKK een veiligheidsdreiging vormt voor Turkije en Irak en merkten op dat de aanwezigheid van de genoemde organisatie op Iraaks grondgebied in strijd is met de Iraakse grondwet”, aldus de gezamenlijke verklaring die eind 14 maart na de veiligheidstop werd uitgegeven.

Turkse en Iraakse ministers van Defensie en Buitenlandse Zaken, evenals hoofden van de inlichtingendiensten, woonden de top bij, die zich richtte op veiligheidssamenwerking tussen de twee buurlanden tegen de PKK-dreiging. De eerste veiligheidstop vond in december in Ankara plaats en maakte de weg vrij voor intensivering van de gesprekken hiertoe.

Minister van Buitenlandse Zaken Hakan Fidan, minister van Defensie Yaşar Güler en het hoofd van de Nationale Inlichtingendienst (MİT), İbrahim Kalın, ontmoetten de Iraakse minister van Buitenlandse Zaken Fuad Hussein en minister van Defensie Thabet Muhammad Al-Abbasi, evenals andere functionarissen in Bagdad.

Als resultaat van deze gesprekken verbood Irak de aanwezigheid van de PKK op zijn grondgebied. “Türkiye verwelkomde het besluit van de Iraakse Nationale Veiligheidsraad, waarin wordt bepaald dat de PKK een verboden organisatie is in Irak”, aldus de gezamenlijke verklaring.

Hoewel de PKK sinds de jaren tachtig het Noord-Iraakse grondgebied gebruikt, is het voor de eerste keer dat de regering deze organisatie als verboden organisatie heeft aangemerkt.

Volgens Ankara heeft de bijeenkomst in Bagdad belangrijke resultaten opgeleverd voor de gezamenlijke strijd tegen de PKK in Irak. Diplomatieke bronnen benadrukten dat Irak erkent dat de PKK niet alleen een bedreiging vormt voor Türkiye maar ook voor Irak, en dat het de oproepen van Ankara aanvaardt om wederzijdse maatregelen tegen de organisatie te nemen.

Er moeten permanente commissies worden opgericht

Ankara en Bagdad zijn ook overeengekomen permanente gemengde commissies op te richten om de samenwerking op verschillende terreinen te verdiepen, waaronder terrorismebestrijding, handel, landbouw, energie, water, gezondheidszorg en transport.

Deze comités zullen regelmatig op ministersniveau bijeenkomen als onderdeel van de inspanningen om de bilaterale dialoog tussen de twee landen verder te structureren.

De twee buurlanden maakten ook hun besluit bekend om te werken aan een Memorandum of Understanding om een ​​structureel en strategisch kader voor de bilaterale betrekkingen tot stand te brengen.

Erdoğan gaat Irak bezoeken

Op verzoek van Iraakse zijde is het verwachte bezoek van president Recep Tayyip Erdoğan aan Irak ook vermeld in de gezamenlijke verklaring. Er werd aangekondigd dat president Erdoğan naar verwachting Irak zal bezoeken na de Ramadan. “De partijen bevestigden dat alle inspanningen zullen worden geleverd voor het succes van dit historische bezoek en merkten op dat ze hopen dat het een sprong voorwaarts zal betekenen in de bilaterale betrekkingen”, aldus de verklaring.

Het zal Erdoğans eerste bezoek aan Irak zijn sinds 2012. Diplomatieke bronnen menen dat het bezoek in april zal plaatsvinden.