Prijzen voor elektronische goederen stijgen als gevolg van spanningen in de Rode Zee

Prijzen voor elektronische goederen stijgen als gevolg van spanningen in de Rode Zee

De problemen in de Rode Zee kosten Turkije naar schatting nog eens 2 miljard dollar, omdat de personeelskosten en de prijzen van bepaalde goederen, vooral elektronische goederen, stijgen als gevolg van de Houthi-aanvallen op schepen in de waterweg, aldus de bedrijfsverenigingen.

Sinds de Jemenitische rebellengroep met de aanvallen begon, zijn de personeelskosten met 30 procent gestegen, terwijl de vrachtkosten met 30 procent zijn gestegen.

“Dit alles betekent een extra kostenpost van 2 miljard dollar voor Türkiye”, zegt Fatih Şener, vice-president van de International Transporters’ Association (UND).

Nadat de aanvallen begonnen, kiezen containerschepen ervoor om rond Kaap de Goede Hoop in Afrika te varen, een langere en duurdere reis.

UNCTAD, de handelsorganisatie van de VN, zei vorige week dat het handelsvolume dat via het Suezkanaal gaat de afgelopen twee maanden met 42 procent is gedaald.

Omdat rederijen de waterweg mijden, stijgen de prijzen van sommige goederen in het Turks, aldus vertegenwoordigers uit de sector.

De kosten van containers die vanuit Azië naar Türkiye worden geleverd, zijn tussen de $3.500 en $4.000 gestegen, aldus Şener.

“Het lijkt misschien alsof de bedrijven deze extra kosten voor hun rekening nemen, maar in werkelijkheid worden deze extra kosten doorberekend aan de consumenten op de binnenlandse markt.”

Hij klaagde ook over langere levertijden, die zijn opgelopen van 20 dagen naar 50-55 dagen.

De internationale vrachtkosten stegen in de eerste week, toen de Houthi-aanvallen begonnen, met zo’n 20 tot 60 procent, maar zijn nu bijna 300 procent hoger, aldus Başaran Bayrak van İMEAK, een scheepvaartkamer.

“Als gevolg van hogere kosten zijn de prijzen van elektronische goederen op de Turkse markt met 20 tot 25 procent gestegen”, aldus Bayrak.

De personeelskosten van een schip per maand zijn gestegen van 100.000 dollar naar 120.000 dollar, terwijl de mondiale vrachtkosten volgens Bayrak met ongeveer 30 procent zijn gestegen.

Een schip moet nu via Gibraltar varen om de Turkse haven Mersin te bereiken, wat grofweg een maand extra reistijd oplevert.

Het Suezkanaal, een cruciale waterweg die de Middellandse Zee met de Rode Zee verbindt en een cruciale route voor energie en vracht tussen Azië en Europa, verwerkte in 2023 12 tot 15 procent van de wereldhandel, aldus UNCTAD.

De Houthi’s zijn sinds 2015 in oorlog met een door Saoedi-Arabië geleide coalitie die de regering in ballingschap van Jemen steunt, steunen de Palestijnen en hebben beloofd te zullen blijven aanvallen totdat de oorlog tussen Israël en Hamas eindigt.

Sinds november vorig jaar heeft de rebellengroep tientallen aanvallen uitgevoerd op de scheepvaart via de waterwegen die naar het Suezkanaal leiden.