Presidentieel decreet herstructureert het ministerie van Buitenlandse Zaken

Presidentieel decreet herstructureert het ministerie van Buitenlandse Zaken

President Recep Tayyip Erdoğan heeft een presidentieel decreet ondertekend dat aanzienlijke structurele veranderingen in het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken met zich meebrengt, met als doel de specialisatie te versterken.

Het decreet, dat op 6 april in de staatscourant van het land werd gepubliceerd, schetst belangrijke wijzigingen, waaronder de oprichting van nieuwe algemene directoraten en de reorganisatie van bestaande eenheden.

Op grond van dit decreet zijn Amerika en Latijns-Amerika opgesplitst in afzonderlijke entiteiten, wat duidt op een genuanceerder benadering van de regionale diplomatie. Bovendien zijn binnen het directoraat-generaal in Zuid-Azië kwesties met betrekking tot Iran en Irak gescheiden, wat heeft geleid tot de oprichting van het directoraat-generaal Iran-Irak.

Om de banden met de Organisatie van Turkse Staten te versterken is bovendien een directoraat-generaal Centraal-Azië en de Organisatie van Turkse Staten opgericht.

Deskundigheid komt naar voren als een hoeksteen van de herstructurering, waarbij diplomatieke bronnen de nadruk leggen op de oprichting van gespecialiseerde eenheden binnen algemene directoraten, gebaseerd op regionale kennis.

Een van de nieuw opgerichte eenheden is het directoraat-generaal Humanitaire en Technische Bijstand, belast met de coördinatie van de bilaterale en multilaterale samenwerking op het gebied van natuurrampen, epidemieën en humanitaire hulp.

Een andere verandering is de transformatie van het directoraat-generaal Informatie in het directoraat-generaal Publieke Diplomatie en Strategische Communicatie. Door deze herstructurering wordt ook de woordvoerderseenheid van het ministerie gestroomlijnd tot een aparte entiteit.

Türkiye's streven naar internationale bemiddeling wordt gekenmerkt door de oprichting van een nieuw directoraat-generaal, dat de nadruk legt op een meer gerichte aanpak van deze inspanningen.

Bovendien behandelt het decreet consulaat- en immigratiezaken door deze toe te wijzen aan afzonderlijke directoraten-generaal, wat afwijkt van hun eerdere gezamenlijke behandeling.

Een toekomstgericht initiatief omvat de oprichting van het directoraat-generaal Wetenschaps- en Technologiebeleid, dat belast is met het monitoren van de technologische vooruitgang en de gevolgen daarvan voor de internationale betrekkingen.

Een belangrijke ontwikkeling is dat het toezicht op de defensie-industrie is geïntegreerd in de bevoegdheden van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, naast de bestaande verantwoordelijkheden van het Ministerie van Defensie en de Defense Industry Agency (SSB).

Bovendien is het directoraat-generaal Onderzoeks- en Veiligheidszaken omgedoopt tot het Algemeen Directoraat Inlichtingen- en Veiligheidszaken, met een uitgebreid mandaat dat cyberveiligheid, terrorismebestrijding, georganiseerde misdaad en financiële misdaden omvat.

Volgens bronnen markeren de hervormingen het begin van een bredere transformatieagenda. Er zijn plannen in de maak om de overzeese organisatie van het ministerie in de toekomst te herzien.

“We zullen toegewijd en met al onze inspanningen werken om ons ministerie van Buitenlandse Zaken nog verder te brengen en het om te vormen tot een institutionele structuur die past bij onze staat. Omdat een sterk ministerie van Buitenlandse Zaken een must is voor sterke buitenlandse betrekkingen”, verklaarden ze.