'Politieke obstakels vertragen broodnodige update douane-unie'

‘Politieke obstakels vertragen broodnodige update douane-unie’

Alamy-foto

De douane-unie tussen Türkiye en de EU is veranderd in een “partnerschapsovereenkomst” met systematische en chronische problemen als gevolg van al lang bestaande politieke redenen achter de modernisering ervan, aldus minister van Handel Ömer Bolat.

De douane-unie, die tot doel heeft het douanevervoer in de buitenlandse handel te vergemakkelijken, is langer van kracht gebleven dan aanvankelijk verwacht, vooral omdat het volledige lidmaatschap van Türkiye in de EU niet is opgehelderd, vertelde Bolat aan de krant Milliyet.

“De afwezigheid van Türkiye’s deelname aan de besluitvormingsprocessen van de EU, de moeilijkheden bij het aannemen van de vrijhandelsovereenkomsten die door de EU zijn ondertekend, wegquota en visumkwesties zijn chronische problemen geworden die ons ervan weerhouden ten volle te profiteren van de douane-unie”, verklaarde hij.

Bolat omschreef de EU als de “belangrijkste partner” en benadrukte dat het vernieuwen en actualiseren van de economische en handelsbetrekkingen met de 27 leden tellende Europese Unie beide partijen aanzienlijk ten goede zou komen, daarbij verwijzend naar de noodzaak om de douane-unie te vernieuwen en te verbeteren om deze systemische problemen te overwinnen. Goed.

“Het starten van onderhandelingen over de modernisering van de unie zal een belangrijke gelegenheid creëren om deze kwesties te bespreken en tot overeenstemming te komen. Daarom is actualisering cruciaal voor het maximaliseren van de winst, het oplossen van systemische problemen en het aanpassen aan de huidige omstandigheden.”

In zijn commentaar op de redenen waarom de deal niet wordt bijgewerkt, zei Bolat dat ondanks de steun van de Europese Commissie en het Europese bedrijfsleven, politieke redenen de vooruitgang hebben belemmerd.

“Tijdens onze discussies hebben we benadrukt dat onze prioriteit in onze handelsbetrekkingen met de EU de modernisering van de douane-unie is en dat we vooruitgang verwachten. Ambtenaren van de Commissie steunen het proces, maar wijzen erop dat de bevoegdheid om het proces te initiëren moet worden verleend door de Raad.”

Bolat merkte op dat de afwijzing van Schengenvisa een belemmering is geworden voor de toegang tot de markt voor de export van goederen en diensten, en merkte op dat ze werken aan het vaststellen van voorzieningen om de mobiliteit van zakenmensen te vergemakkelijken.

Op dezelfde manier benadrukte de Turkse minister van Buitenlandse Zaken Hakan Fidan dat ondanks het primaire verzoek van de EU visumliberalisering is, de huidige dringende focus ligt op het bieden van visumfacilitatie voor zakenlieden en studenten tijdens zijn recente ontmoeting met Oliver Varhelyi, de EU-commissaris voor nabuurschap en uitbreiding.