Pas afgestudeerden worden binnen zes maanden aangenomen: YÖK

Pas afgestudeerden worden binnen zes maanden aangenomen: YÖK

De gemiddelde tijd die het duurt voordat pas afgestudeerden een baan vinden is ongeveer zes maanden, waarbij het tevredenheidspercentage van werkgevers met pas afgestudeerden op 78 procent uitkomt, volgens gegevens van de Raad voor Hoger Onderwijs (YÖK).

YÖK heeft het ‘University Monitoring and Evaluation General Report-2023’ opgesteld, waarin 208 universiteiten in Türkiye worden geanalyseerd in overeenstemming met 74 verschillende indicatoren.

Het rapport is opgesteld door universiteiten te beoordelen in categorieën als onderwijs, sociale projecten en onderzoek en ontwikkeling, op basis van hun bijdrage aan het hoger onderwijs en de resultaten die zij hebben bereikt.

De ‘tevredenheidsgraad van het bedrijfsleven over de kwalificaties van afgestudeerden’, die in 2023 voor het eerst in de indicatoren werd opgenomen, wordt belangrijk geacht in termen van het inspelen op de kwaliteit van afgestudeerden en de gemeten verwachtingen van de sector. Het tevredenheidspercentage van recruiters met afgestudeerden bedraagt ​​78 procent.

Een andere eerste beoordeling had betrekking op de werkgelegenheid. Uit de gegevens over de “tijd om aan een eerste baan in Türkiye te beginnen” van universitair afgestudeerden bleek dat afgestudeerden gemiddeld in 6,4 maanden aan hun eerste baan begonnen.

De projecten op het gebied van sociale verantwoordelijkheid die aan universiteiten worden uitgevoerd, zijn toegenomen. Terwijl het aantal sociale verantwoordelijkheidsprojecten waaraan studenten deelnamen in 2022 14.204 bedroeg, steeg het percentage van 74,6 procent naar 83 procent.

In het presentatiegedeelte van het rapport verklaarde YÖK-hoofd Erol Özvar dat het onderzoek tot doel heeft de sterke en zwakke punten van universiteiten bloot te leggen volgens de normen die zijn vastgesteld door rekening te houden met de unieke omstandigheden van het land.

“We zien dat onze instellingen voor hoger onderwijs zorgvuldige onderzoeken uitvoeren via monitoring- en evaluatie-eenheden op basis van de vastgestelde indicatoren. We geloven dat deze inspanningen een belangrijke bijdrage zullen leveren aan de op data gebaseerde besluitvormingsprocessen van instellingen, en we zijn blij dat dit Het proces wordt zorgvuldig gevolgd door universiteiten”, aldus Özvar.