'Nu is het tijd om gendergelijkheid centraal te stellen': Turkse NGO

‘Nu is het tijd om gendergelijkheid centraal te stellen’: Turkse NGO

İpek Kıraç, de oprichter van het Suna’s Daughter-initiatief, heeft verklaard dat dit het juiste moment is om gelijkheid te centraal te stellen door de macht te verschuiven naar meisjes als veranderingsagenten.

“Ik geloof dat de beslissingen die we nemen door de behoeften van meisjes centraal te stellen de kracht hebben om de wereld te veranderen”, merkte Kıraç op tijdens haar toespraak op een panel met de titel ‘Generation Equality: Midpoint Moment’, georganiseerd door UN Women in het kader van de 78e Algemene Vergadering. Vergadering van de Verenigde Naties.

Kıraç wees erop dat het centreren van gelijkheid een aanzienlijk verschil maakt in de doelstellingen voor sociale ontwikkeling en verklaarde dat zij ernaar streven programma’s te ontwikkelen die het fysieke en emotionele welzijn van alle kinderen in het door aardbevingen getroffen gebied in het zuiden van Türkiye zullen ondersteunen door de unieke behoeften van kinderen in kaart te brengen. meisjes, vooral tussen de 12 en 18 jaar oud, met de op meisjes gerichte ontwerpbenadering van Suna’s Daughters.

Het creëren van repliceerbare modellen is de sleutel tot het ondersteunen van het fysieke en emotionele welzijn van alle kinderen in het door aardbevingen getroffen gebied, aldus Kıraç, eraan toevoegend dat ze ernaar streven om tegen eind oktober nog drie kinderhubs operationeel te hebben.

Het initiatief werd in 2021 gelanceerd onder de paraplu van de Suna en İnan Kıraç Foundation.

Na de aardbeving van 6 februari lanceerde het initiatief het project om ervoor te zorgen dat tijdens het herstel rekening wordt gehouden met de unieke behoeften van meisjes die door de ramp zijn getroffen.