Nieuwe regeling prijsaanduiding voor eetgelegenheden volledig van kracht

Nieuwe regeling prijsaanduiding voor eetgelegenheden volledig van kracht

Een cruciale verordening, van kracht sinds 1 januari 2024, schrijft nu de zichtbare weergave van prijslijsten bij de ingangen en tafels van restaurants, cafés en bakkerijen voor. De regelgeving van het ministerie van Handel, ingegeven door een golf van klachten over geheime kosten op rekeningen, heeft tot doel de bescherming van de consument te garanderen en transparante prijzen te bevorderen.

Restaurants en cafés in Kadıköy, Istanbul lieten een uiteenlopende reactie op de richtlijn zien. Sommige bedrijven toonden trots hun menukaarten op de toegangsdeuren, waarmee ze hun toewijding aan transparantie en naleving onderstreepten. Anderen ontbeerden echter zichtbare prijsinformatie, wat aanleiding gaf tot onderzoek naar hun aanpassing aan de nieuwe richtlijn.

Sommige bedrijven waren gesloten vanwege de nieuwjaarsvakantie, terwijl andere, vooral prominente merken, al een maand lang menu’s hadden uitgestald voordat de verordening van kracht werd. Vertegenwoordigers van bedrijven die aan de regels voldoen, spraken hun tevredenheid uit over de transparantie die de regelgeving met zich meebrengt, en benadrukten hun toewijding aan eerlijke en zichtbare prijzen.

Toch had een opmerkelijk aantal restaurants, cafés en buffetten de verordening nog niet geïmplementeerd. Sommigen legden uit dat ze bezig waren met het bijwerken van prijzen en gaven er de voorkeur aan om nauwkeurige informatie weer te geven zodra de wijzigingen definitief waren. Interessant genoeg presenteerden sommige buffetten menu’s die naar tafels werden gebracht, terwijl andere kozen voor buitendisplays.

Sommige klanten keurden de regeling goed en zeiden: “We zijn tegenwoordig gedwongen de prijslijst te controleren. Helaas is er overal een ongelijke verdeling van de prijzen. Daarom beslissen we waar we gaan zitten op basis van de prijzen.” Terwijl sommige bedrijfseigenaren op de eerste dag van het jaar een aanzienlijke omzetdaling rapporteerden. Een restauranteigenaar schreef dit toe aan het feit dat klanten prijsbewuster zijn geworden en uitte zijn ontevredenheid door te zeggen: “De omzet is met de helft gedaald. Onze eetzaal zou nu vol moeten zijn, maar hij is leeg.”