Niemand heeft het recht om geschillen over Palestijns bloed te beslechten: FM Fidan

Niemand heeft het recht om geschillen over Palestijns bloed te beslechten: FM Fidan

Minister van Buitenlandse Zaken Hakan Fidan heeft benadrukt dat het belang van de Palestijnse zaak niet mag worden overschaduwd door regionale rivaliteit, en dat het niet acceptabel is om prioriteit te geven aan het beslechten van geschillen boven de levens van Palestijnen.

Tijdens zijn toespraak op de 15e top van de Organisatie voor Islamitische Samenwerking (OIC) in Banjul, de hoofdstad van Gambia, benadrukte Fidan dat het volgens diplomatieke bronnen de plicht is van de moslimlanden om in eenheid op te treden om de Palestijnen te verdedigen.

Benadrukkend dat de geschiedenis van de islam vol verpletterende verdeeldheid is en dat dergelijke fouten niet mogen worden herhaald, zei Fidan: “De Palestijnse zaak kan niet worden opgeofferd aan regionale rivaliteit. Niemand heeft het recht om geschillen of rivaliteit over Palestijns bloed te beslechten.”

“Als de solidariteit en eenheid van de islamitische wereld verloren gaan, zullen Israël en zijn aanhangers de enige winnaars zijn”, zei Fidan.

Fidan verklaarde dat Israël ongestraft blijft, ook al moet het ter verantwoording worden geroepen, en zei dat als Israël erin slaagt zijn plannen met betrekking tot Rafah uit te voeren, er weer een ramp van onbeschrijfelijke proporties zal plaatsvinden.

“Het verzet tegen de bezetting is niet langer een oorlog tussen Israël en Palestina, maar een strijd tussen onderdrukkers en onderdrukten over de hele wereld”, zei Fidan, waarschuwend dat als dit historische onrecht nu en voor altijd niet wordt gecorrigeerd, de volgende fase zal leiden tot grotere ramp dan ooit tevoren.

“Het is voor ons noodzakelijk om alle bestaande en effectieve instrumenten en alle drukfactoren tegen Israël te mobiliseren”, zei Fidan, verwijzend naar het recente besluit van Türkiye om alle handelsoperaties met Israël stop te zetten.

De Turkse topdiplomaat verklaarde dat het Turkse volk concrete resultaten verwacht van de OIC-top, dat meer staten die de soevereiniteit van Palestina erkennen een aanzienlijke slag aan Israël zouden toebrengen, en dat alle lidstaten ernaar moeten streven het volledige lidmaatschap van Palestina in de Verenigde Naties te verzekeren.

Fidan ging bovendien in op het ‘onrechtvaardige isolement’ van de Turkse Republiek Noord-Cyprus (TRNC), de erbarmelijke situatie van de Turken in West-Thracië, de Oeigoeren in China en de Krim-Tataren, en drong er bij alle moslimlanden op aan om samen op te treden in deze kwesties.

Fidan hield aan de zijlijn van het evenement bilaterale ontmoetingen met zijn Iraanse, Azerbeidzjaanse, Pakistaanse, Marokkaanse, Soedanese en Somalische tegenhangers.

Met als thema 'het versterken van eenheid en solidariteit door middel van dialoog voor duurzame ontwikkeling' brengt de OIC-top op 4 en 5 mei de besluitvormers van de 57 leden tellende organisatie samen.

Op de driejaarlijkse bijeenkomst komen regeringsfunctionarissen, koningen en staatshoofden samen om te beraadslagen over dringende kwesties en beleid te bepalen met betrekking tot de islamitische wereld.