Ministerie gaat filmprojecten ondersteunen met 35 miljoen lira in 2024

Ministerie gaat filmprojecten ondersteunen met 35 miljoen lira in 2024

Het Ministerie van Cultuur en Toerisme heeft zijn steun aangekondigd voor verschillende filmprojecten in 2024, waaronder het schrijven van scripts en dialogen, de productie van korte films, de productie van korte animatiefilms en binnenlandse filmvertoningen.

Met een totaal budget van bijna 34,5 miljoen Turkse lira's zijn 147 projecten geselecteerd voor financiering, na een strenge evaluatie door een bestuur bestaande uit vertegenwoordigers van de filmsector.

Van de ondersteunde projecten zullen 23 projecten voor het schrijven van scripts en dialogen 1,84 miljoen lira ontvangen, terwijl aan 28 productieprojecten voor korte films 3,85 miljoen lira wordt toegewezen. Daarnaast zullen negen initiatieven voor de productie van korte animatiefilms profiteren van bijna 10 miljoen lira en is een aanzienlijk bedrag van 27,94 miljoen lira bestemd voor 87 binnenlandse filmvertoningsprojecten.

De inzet van het ministerie om het filmlandschap te versterken gaat verder dan alleen financiële steun. Aanvragen voor de productie van documentairefilms werden in april geëvalueerd, terwijl verdere beoordelingen gepland waren voor postproductie, distributie, promotie, productie van eerste speelfilmfictie, coproductie en productie van speelfilms in mei.

Het ministerie zal 27,9 miljoen lira toewijzen ter ondersteuning van 108 bioscopen in de provincies waar aanvragen zijn ingediend.

Ondertussen had het Ministerie van Cultuur en Toerisme 145 miljoen lira toegewezen om filmprojecten in 2023 te ondersteunen.

De beslissingen genomen door de Ondersteuningsraad zijn beschikbaar op de website van de Algemene Directie Film.